Bayvantic vet koiralle

Suojaa koiraa puutiaisilta ja hyttysiltä

Bayvantic vet paikallisvaleluliuos enintään 4 kg painaville koirille, sekä 4–10 kg, 10–25 kg, 25–40 kg ja 40–60 kg painaville koirille.

Vaikuttavat aineet: imidaklopridi, permetriini. Kohde-eläinlaji: Koira. Käyttöaiheet: Koirien kirpputartuntojen ehkäisy ja hoito sekä koirien väivetartunnan hoito. Koirassa olevat kirput kuolevat vuorokauden sisällä hoidosta ja yksi hoitokerta riittää estämään uudet kirpputartunnat neljäksi viikoksi. Valmistetta voidaan käyttää osana kirppuallergian aiheuttaman ihotulehduksen (FAD) hoitoa. Valmisteella on puutiaislajista riippuen 3 tai 4 viikkoa kestävä puutiaisia tappava sekä karkottava vaikutus. Hoitoa aloitettaessa on suositeltavaa poistaa koirassa jo olevat puutiaiset. Valmiste vähentää koiran ehrlichioosin riskiä karkottamalla ja tappamalla tartuntaa levittävän puutiaisen. Riskin pieneneminen alkaa 3 vuorokautta valmisteen antamisen jälkeen ja kestää 4 viikkoa. Yhden hoitokerran karkotevaikutus (hyönteisten pistämisen esto) kestää hietasääskeä vastaan lajista riippuen 2 tai 3 viikkoa, hyttysiä vastaan lajista riippuen kaksi tai neljä viikkoa sekä pistokärpäsiä vastaan neljä viikkoa. Hietasääsken levittämän Leishmania infantum -infektion riski pienenee kolmen viikon ajaksi. Annostus ja antotapa: Annostus valitaan koiran painon mukaan, katso annostustaulukko. Annostele valmiste huolellisesti pakkausselosteen ohjeen mukaisesti suoraan koiran terveelle iholle. Vain ulkoiseen käyttöön. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää alle seitsemän viikon ikäisille tai alle 1,5 kg:n painoisille koiranpennuille. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä valmisteen vaikuttaville aineille tai apuaineille. Ei saa käyttää kissoille. Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet: Vältä valmisteen joutumista omalle ihollesi, sekä koiran tai ihmisen silmiin tai suuhun. Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen. Varsinkaan lasten ei saa antaa käsitellä juuri hoidettua koiraa ennen kuin annostelukohta on täysin kuiva. Huolehdi erityisesti, ettei hoidettava eläin tai sen kanssa kosketuksissa olevat eläimet pääse nuolemaan valmisteen annostelupaikkaa eivätkä täten nielemään valmistetta. Valmiste on vaarallista kissoille, mehiläisille ja vesieliöille. Kissojen tahattoman altistumisen estämiseksi tulee valmisteella käsitellyt koirat pitää erossa kissoista, kunnes annostelukohta on täysin kuiva. Koiraa ei saa päästää uimaan tai kahlaamaan, ennen kuin annostelusta on kulunut vähintään 48 tuntia. Haittavaikutukset: Annostelukohdan kutinaa ja turkin muutoksia (esim. turkin rasvoittumista) sekä oksentelua saattaa esiintyä. Muut haittavaikutukset, ks. pakkausseloste. Pakkaukset: enintään 4 kg painava koira 4x0,4 ml, koira 4–10 kg 4x1 ml, koira 10–25 kg 4x2,5 ml, koira 25–40 kg 4x4 ml ja koira 40–60 kg 4x6 ml. Myyntiluvan haltija: Bayer Animal Health GmbH. Markkinoija: Elanco Denmark Aps, Tanska. Tekninen tuki puh. +4545266060, sähköposti nordic@elanco.com. Tutustu pakkausselosteeseen ennen käyttöä. Perustuu 20.4.2022 päivättyihin valmisteyhteenvetoihin. FImiADX0422u

Haittavaikutuksista tai tuotevirhe-epäilyistä ilmoittaminen: Tuotteitamme koskevista haittavaikutuksista tai tuotevirhe-epäilyistä voi raportoida lähettämällä ilmoituksen sähköpostitse: PV.Nordics@elancoah.com

Connect with Elanco


Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates. ©2021 Elanco

PM-FI-21-0086 / 12-2021