IKKE LA BESTEVENNEN DIN BLI SMITTET AV PARASITTER

Har du alt til reisen?

KAN MAN TA MED SEG HUNDEN ELLER KATTEN SIN PÅ REISE?

Det er mange steder i utlandet hvor du er velkommen til å ha med hund eller katt. Hvis du forbereder deg godt, er det heller ikke spesielt vanskelig.

Ta kontakt med veterinæren din i god tid før du skal reise for å sikre at alle nødvendige forberedelser er på plass.

Er kjæledyret ditt under 3 måneder er det særlige regler som kan gjelde. Les mer om dette på www.mattilsynet.no.

Spredning av parasitter er et generelt problem og vi har alle et ansvar for å minimere denne risikoen. Derfor kan det være nødvendig å behandle dyret ditt for enkelte parasitter, selv om det ikke er et krav i det landet du skal reise til.


ALLE HUNDER OG KATTER SKAL VÆRE I BESITTELSE AV FØLGENDE NÅR MAN TAR DEM MED TIL UTLANDET:

 • ID-merking – mikrochip (for dyr merket etter 3/7- 2011)
 • Dokumentert rabiesvaksinasjon
 • EU passPARASITTBEHANDLING


Skal hunden eller katten din bli med på utenlandsreise er det viktig å snakke med veterinæren om nødvendig parasittbehandling. Mange steder er det stor risiko for smitte med ulike parasitter til dyr, og eventuell etterfølgende smitte til mennesker. I noen land kreves det at hunden er behandlet mot revens dvergbendelorm før innreise. Til Storbritannia, Irland, Finland, Norge og Malta kreves det at hunden blir behandlet 1-5 dager før innreise. Parasittbehandlingen skal alltid foretas av en veterinær og dokumenteres i hundens pass. Det er ikke lengre et krav om å behandle dyret ditt ved innreise til Sverige, men for å sikre at dyret er beskyttet, samt hindre smittespredning, bør parasittbehandling allikevel vurderes. I tillegg er risikoen for smitte større i visse deler av Europa: i Mellom-Europa er det høyere forekomst av revens dvergbendelorm og i Sør-Europa er det risiko for smitte med den tropiske hjerteormen via mygg.

INFEKSJONSSYKDOMMER VIA SANDFLUER OG FLÅTT

Både hunder og katter kan bli bitt av sandfluer og flått som kan være ubehagelig for dem. Disse parasittene kan også være bærere av infeksjonssykdommer som særlig hunder kan bli smittet av. Noen av disse sykdommene gir ikke symptomer før lenge etter at hunden er blitt smittet. Det er dyreeiers ansvar å forebygge sykdom. Tar du med hunden din til middelhavsområdet er Leishmania, som overføres via sandfluer, utbredt. Leishmaniose kan utvikles til en alvorlig systemisk sykdom som kan kreve livslang behandling. Beskytt hunden din med et preparat som reduserer infeksjonsrisikoen. Det er dessuten lurt å holde hunden innendørs ved skumring og natt. Noen deler av Europa har også andre typer flått enn de vi har her hjemme.

SJEKKLISTE FØR REISEN

Få veterinæren til å undersøke kjæledyret og forsikre seg om at det er ved god helse, samt sørge for at vaksinasjoner, ormekurer m.m. er ført inn i dyrets pass. Følgende sjekkliste kan være til hjelp før reisen:  

 • Er dyret ved god helse før reisen?
 • Skal hunden/katten din behandles mot parasitter?
 • Er alle vaksinasjoner i orden?
 • Er passet oppdatert og klart til reisen?
 • Er dyret ID-merket - mikrochip?
 • Er dyret forsikret?
 • Har du sjekket reglene for reise med hund og katt fra Norge til det landet/de landene dere reiser til? Ta med skriftlig kopi.
 • Har du sjekket reglene for reise hjem igjen til Norge fra de landene du skal reise til?
 • Har du med deg kontaktopplysningene til veterinæren din?

Fortell veterinæren hvor du skal og hvor lenge du blir borte, da kan dere lage en plan som sørger for at dyret har de nødvendige vaksinasjoner. I tillegg kan dere, for å forebyg­ge parasitter og infeksjoner, lage et program som sørger for maksimal beskyttelse utover de lokale krav. Og husk! Det er bedre å forebygge enn å behandle.

HVORFOR BØR JEG UNDERSØKE OG BEHANDLE HUNDEN MIN FOR ORM?

1. Hunden din kan bli utsatt for parasitter når du tar den med på reise. Snakk alltid med din veterinær i god tid før du reiser med hunden1.


2. Ormeegg og larver finnes i naturen. Hunden din kan bli utsatt for smitte når den ferdes i skogen, hagen eller parken1.


3. Rundorm, som for eksempel Angiostrongylus vasorum (fransk hjerteorm), kan forårsake alvorlig sykdom hos hunder. Snakk med veterinæren om risikoen i området du skal reise til.


4. Noen ormer kan smitte fra hunder til mennesker gjennom kontakt med hunden eller fra miljøet. Å gi ormekur minimerer risikoen for zoonotisk smitte1.


5. Hunder og katter kan ha orm uten å vise symptomer. Det finnes ulike risikogrupper:

RISIKOGRUPPE A · LAV RISIKO

 • Selskapshund
 • Hunder som alltid går i bånd

RISIKOGRUPPE B · MEDIUM RISIKO

 • Hunder som går uten bånd
 • Hunder som løper fritt i naturen
 • Unge hunder

RISIKOGRUPPE C · HØY RISIKO

 • Kenneler
 • Dyr som reiser
 • Valper
 • Jakthunder

 1. Baneth G, et al., Major Parasitic Zoonoses Associated with Dogs and Cats in Europe. Journal of Comparative Pathology (2015) p. 1-21

Connect with Elanco Elanco


Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates. ©2022 Elanco.

EM-NO-22-0017