Uslovi korišćenja

Dobrodošli na veb stranicu Elanco Poland sp. z o.o („Elanco“). Korišćenjem sajta slažete se da ćete biti obavezani sledećim uslovima i svim primenljivim zakonima i propisima. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, nije vam dozvoljeno da koristite sajt. Informacije koje se nalaze na ovoj veb stranici predstavljene su u obliku sažetka, opšte su prirode i date su samo u informativne svrhe.Informacije na ovom sajtu su namenjene samo da pomognu stručnjacima u industriji, veterinarima i vlasnicima kućnih ljubimaca da bolje razumeju određena zdravstvena stanja i opcije lečenja. Sadržaj nije ni na koji način namenjen da bude zamena za profesionalni veterinarski savet i ne treba ga tumačiti kao preporuke za lečenje. Preporuku za lečenje može dati samo veterinar koji je imao priliku da lično komunicira sa vlasnikom kućnog ljubimca i pacijentom, uz uvid u kartone pacijenata i mogućnost sprovođenja odgovarajućeg praćenja.

Uvek tražite savet od svog veterinara ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika u vezi sa svim pitanjima koja imate u vezi sa zdravstvenim stanjem vaše životinje ili kućnog ljubimca. Ni sadržaj niti bilo koja druga usluga koja se nudi preko ove veb stranice nije predviđena da se oslanja na medicinsku dijagnozu ili lečenje, bez konsultacije i učešća veterinara. Nikada nemojte zanemariti medicinski savet ili odlagati da ga tražite zbog nečega što ste pročitali na ovoj veb stranici.

OVAJ SAJT I SADRŽAJ SE DAJU „KAKVI JESU“. ELANCO, NJEGOVI DAVAOCI LICENCE I NJEGOVI DOBAVLJAČI, U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, ODRIČU SE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, ZAKONSKIH ILI DRUGIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTI PRODAJE, NEKRŠENJU PRAVA TREĆIH LICA I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENE NAMENE. KONKRETNO, ELANCO, NJEGOVI DAVCI LICENCE I NJEGOVI DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVE IZJAVE ILI GARANCIJE O TAČNOSTI, POUZDANOSTI, KOMPLETNOSTI, AKTUELNOSTI, POGODNOSTI ILI BLAGOVREMENOSTI SADRŽAJA, SOFTVERA, TEKSTA, GRAFIKE, ALATA, LINKOVA ILI KOMUNIKACIJE KOJA JE DATA NA ILI PUTEM OVOG SAJTA ILI KOMPANIJE ELANCO, ILI NA BILO KOM SAJTU ILI SAJTOVIMA KOJI SU "POVEZANI" SA OVIM SAJTOM. ELANCO NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU DA ĆE SAJT BITI DOSTUPAN, BEZ PREKIDA, BEZ GREŠKA, ILI BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENATA.

U NAJVEĆOJ MERI KOJI JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, NI U KOJEM SLUČAJU ELANCO, NJEGOVI DAVAOCI LICENCE, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI BILO KOJE TREĆE STRANKE KOJE SE POMENU NA VEB STRANICI, NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA, SLUČAJNE I POSLEDIČNE ŠTETE, LIČNE POVREDE/SMRT, IZGUBLJENU DOBIT ILI ŠTETU KOJA SLEDI IZ GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVANJA) KOJE PROIZLAZE KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA VEB STRANICE ILI SADRŽAJA ILI BILO KOGA NEUSPEHA UČINKA, GREŠKE, PROPUŠTANJA, PREKIDA, ZASTOJA U RADU ILI PRENOSU, KOMPJUTERSKOG VIRUSA, KVARA LINIJE SISTEMA, GUBITKA PODATAKA ILI GUBITKA KORIŠĆENJA U VEZI SA STRANICOM ILI BILO KOJIM VEB SAJTOM KOJOM UPRAVLJA BILO KOJA TREĆA STRANA, BEZ OBZIRA NA GARANCIJU, UGOVOR, DELIKT ILI BILO KOJU DRUGU PRAVNU TEORIJU, ILI BILO DA JE ELANCO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE ILI NE. AKO STE NEZADOVOLJNI NAMA, BILO KOJOM OD NAŠIH USLUGA ILI OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, VAŠ JEDINI I EKSKLUZIVNI PRAVNI LEK JE DA PRESTANETE SA KORIŠĆENJEM SAJTA.

Osim ako je drugačije određeno važećim zakonima, svi zahtevi koji nastanu u vezi sa vašim korišćenjem sajta ili bilo kog sadržaja moraju biti podneti u roku od jedne (1) godine od datuma događaja koji je doveo do takve radnje.

Kao resurs za naše posetioce, ovaj sajt pruža veze ka drugim veb stranicama. Međutim, pošto ne kontrolišemo sadržaj drugih veb stranica sa koje možemo da vas povežemo, i zbog njihove prirode koja se stalno menja, ne možemo biti odgovorni za sadržaj, prakse ili standarde sajtova trećih strana. Elanco ne podržava sadržaj na veb stranicama trećih strana. Elanco nije odgovoran za sadržaj povezanih stranica trećih strana, stranica uokvirenih unutar sajta ili reklama trećih strana, i ne daje nikakve izjave u vezi sa njihovim sadržajem ili tačnošću. Vaše korišćenje veb stranica trećih strana je na sopstveni rizik i podleže uslovima korišćenja takvih stranica.

Sve što pročitate ili vidite na sajtu je zaštićeno autorskim pravima ili na drugi način i u vlasništvu je kompanije Elanco ili treće strane koja je licencirala ili dala kompaniji Elanco pravo da koristi takav materijal. Osim ako nije drugačije izričito naznačeno, ništa što pročitate ili vidite na sajtu ne sme se kopirati ili koristiti osim na način koji je predviđen ovim Uslovima korišćenja ili uz prethodno pismeno odobrenje kompanije Elanco.

Dajemo vam dozvolu da štampate pojedinačne stranice sa sajta, osim ako je drugačije izričito naznačeno, za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu u učenju o uslugama ili proizvodima koje nudi Elanco ili za vašu nekomercijalnu upotrebu u vezi sa zdravljem ili gajenjem životinja. Ako ste profesionalac u industriji ili veterinar, možete da štampate pojedinačne stranice sa sajta, osim ako nije drugačije izričito navedeno, kao i da delite informacije i materijale sa drugima. Nije vam data nikakva druga dozvola da štampate, kopirate, reprodukujete, distribuirate, licencirate, prenosite, prodajete, prenosite, otpremate, preuzimate, čuvate, javno prikazujete, menjate, modifikujete ili kreirate izvedena dela ovih materijala. Ova dozvola nije prenos vlasništva i pod ovom dozvolom ne možete:

  • Koristiti materijale u bilo koje komercijalne svrhe, ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
  • Ukloniti sva autorska prava, zaštitni znak ili druge vlasničke oznake iz materijala; ili
  • Prenositi materijale na drugu osobu ili „preslikati“ materijale na bilo koji drugi server.

Ne dajemo vam nikakve garancije ili izjave da vaše korišćenje bilo kog materijala prikazanog na sajtu neće narušiti prava trećih strana. 

Osim ako nije drugačije naznačeno, svi logotipi, imena, dizajni i oznake na sajtu su zaštitni znaci ili uslužni znaci koje Elanco poseduje ili koristi pod licencom. Upotreba ili zloupotreba bilo kog od ovih znakova ili drugih informacija je strogo zabranjena. Ništa ovde sadržano neće se tumačiti kao davanje implikacije, zabrane ili na drugi način bilo koje licence ili prava pod bilo kojim patentom ili žigom kompanije Elanco ili bilo koje treće strane. Osim kao što je izričito gore navedeno, ništa ovde sadržano neće se tumačiti kao davanje bilo koje licence ili prava pod bilo kojim autorskim pravima kompanije Elanco.

Osim kako je izričito navedeno na sajtu, ako nam dostavite bilo koju informaciju, uključujući bilo kakve komentare, primedbe, sugestije, ideje, beleške, crteže, grafike, koncepte ili druge informacije, dajete te informacije i sva vaša prava na njih kompaniji Elanco besplatno, takve informacije će se smatrati nepoverljivim i Elanco neće imati nikakvu obavezu u vezi sa tim informacijama i biće slobodan da reprodukuje, koristi, otkriva i distribuira informacije drugima bez ograničenja, bez vašeg saglasnost ili bilo kakve kompenzacije vama ili bilo kome drugom. Elanco će biti slobodan da koristi bilo koje znanje ili tehnike sadržane u takvim informacijama za bilo koju svrhu uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji sadrže takve informacije. Ovo važi bez obzira da li nam takve informacije dostavljate e-poštom, putem obrasca na sajtu, na oglasnoj tabli ili na bilo koji drugi način. Elanco može s vremena na vreme da prati, pregleda i, po sopstvenom nahođenju, izmeni ili obriše sve objave koje objavite na sajtu; međutim, Elanco nije u obavezi da to učini.

Saglasni ste da nećete slati ili prenositi bilo koji materijal koji je nezakonit, preteći, klevetnički, opsceni, pornografski, profani ili bi na bilo koji drugi način mogao da prekrši bilo koji zakon, propis ili pravilo. Vi ste isključivo odgovorni za bilo koji materijal koji postavite na sajt. Zatim se slažete da nećete otpremati, slati e-poštom, objavljivati ili prenositi, distribuirati ili na drugi način objavljivati preko sajta, bilo koji materijal koji remeti normalan rad sajta, uključujući objavljivanje ili na drugi način prenošenje materijala koji nije u vezi sa predmetom ili na drugi način ograničava ili sprečava bilo kog drugog korisnika da koristi sajt. Kroz vašu upotrebu sajta, možete da pošaljete i/ili Elanco može da prikupi određene ograničene informacije o vama i vašem korišćenju veb stranice. Slobodni smo da koristimo takve informacije u bilo koju svrhu koju smatramo odgovarajućom, uključujući marketinške svrhe.

Da biste dobili potpuni pristup sajtu, možda ćete morati da izvršite registraciju. Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti vašeg naloga i lozinke i za ograničavanje pristupa vašem računaru. Prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim nalogom ili lozinkom i smatraće se da ste vi ti koji koristite isti. Osiguraćete da je svako korišćenje vašeg naloga u potpunosti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Zabranjeno je prebacivanje naloga na bilo koje drugo lice ili entitet.

Prilikom korišćenja sajta, informacije će se prenositi preko medija koji je van kontrole i nadležnosti kompanije Elanco i njeih dobavljača. Shodno tome, Elanco ne preuzima nikakvu odgovornost za ili u vezi sa kašnjenjem, neuspehom, prekidom ili korupcijom bilo kojih podataka ili drugih informacija prenetih u vezi sa korišćenjem ovog sajta.

Elanco Poland sp. z o.o nalazi se u Varšavi, Poljska. Ovaj sajt je namenjen isključivo upotrebi za stanovnike države Srbije. Elanco ne garantuje da su materijali na sajtu prikladni ili dostupni za upotrebu na drugim lokacijama. Pristup sadržaju možda neće biti legalan od strane određenih osoba ili u određenim zemljama van države Srbije. Ako ovom sajtu pristupate van države Srbije, to činite na sopstvenu odgovornost i odgovorni ste za usklađenost sa zakonima vaše jurisdikcije.

Ovi Uslovi korišćenja su regulisani materijalnim zakonima države Poljske, bez pribegavanja njenim principima sukoba zakona. Ako bilo koji nadležan sud utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća, nevalidnost takve odredbe neće uticati na validnost preostalih odredbi ovih Uslova korišćenja. Izričito se slažete da isključiva nadležnost za bilo koji spor sa kompanijom Elanco, ili na bilo koji način u vezi sa vašim korišćenjem ovog sajta, pripada sudovima u Varšavi, država Poljska .

Elanco može da izmeni ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Elanco može da raskine ovaj ugovor, ukine vaš pristup celom ili delu sajta, ili suspenduje pristup bilo kog korisnika celom ili delu sajta u bilo kom trenutku, bez obaveštenja za vas, ako veruje, po sopstvenoj proceni, da ste prekršili ili možete da prekršite bilo koju odredbu ili uslov ovog ugovora, ili radi svoje pogodnosti. Možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kom trenutku uništavanjem svih materijala primljenih sa sajta i prestankom korišćenja sajta.

Osim ako je izričito navedeno u posebnom „pravnom obaveštenju“ na ovom sajtu, ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ceo ugovor između vas i kompanije Elanco u vezi sa korišćenjem ovog sajta i sadržaja. Vaše korišćenje ovog sajta takođe podleže Izjavi o privatnosti.
    ©2022 Elanco and its affiliates

    EM-RS-22-0016