Termeni de utilizare

Bine ați venit pe site-ul Elanco Poland Sp. z o. o.(„Elanco"). Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu următorii termeni și cu toate legile și normele aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, nu vă este permisă utilizarea site-ului. Informațiile furnizate pe acest site sunt prezentate în sumar sunt generale și sunt oferite doar în scop de informare.

Informațiile de pe acest site sunt destinate doar în scopul ajutării profesioniștilor din industrie, veterinarilor și proprietarilor de animale să înțeleagă mai bine anumite stări de sănătate și opțiuni de tratament. Conținutul nu este destinat, în niciun fel, a fi un înlocuitor al sfatului profesional al veterinarilor și nu trebuie interpretat ca recomandare de tratament. Doar un veterinar care a avut ocazia de a interacționa cu un proprietar de animale și pacient în persoană, cu acces la dosarul pacientului și ocazia de a realiza o monitorizare adecvată, poate oferi recomandări de tratament.

Întotdeauna solicitați sfatul veterinarului sau al altui furnizor medical calificat cu privire la orice întrebări pe care le puteți avea în legătură cu animalul dvs. sau cu starea medicală a animalului de companie. Nici conținutul, nici oricare alt serviciu oferit de sau prin intermediul acestui site nu este destinat a reprezenta o bază pentru un diagnostic sau un tratament medical, fără interacțiunea și implicarea veterinarului. Niciodată să nu ignorați sfatul medical sau să întârziați în a-l solicita din cauza a ceva ce ați citit pe acest site.

ACEST SITE ȘI CONȚINUTUL ACESTUIA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, ELANCO, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI NU-ȘI ASUMĂ NICIO GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU ALTFEL, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE PRIVIND CARACTERUL COMERCIAL, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR ȘI ELIGIBILITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP. ÎN MOD SPECIFIC, ELANCO, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI NU FAC DECLARAȚII SAU GARANȚII CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, FIABILITATEA, CARACTERUL COMPLET, CARACTERUL CURENT, POTRIVIREA SAU CARACTERUL TEMPORAL AL CONȚINUTULUI, SOFTWARE-ULUI, TEXTULUI, GRAFICELOR, INSTRUMENTELOR, LINKURILOR SAU COMUNICĂRILOR FURNIZATE PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU AL ELANCO, SAU PE ORICE SITE SAU SITE-URI „LEGATE” DE ACEST SITE. ELANCO NU OFERĂ NICIO GARANȚIE PRIVIND FAPTUL CĂ SITE-UL VA FI DISPONIBIL, NEÎNTRERUPT, FĂRĂ ERORI SAU FĂRĂ VIRUȘI, SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE.

ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ, ELANCO, LICENȚIATORII, FURNIZĂRII SĂI SAU ORICE TERȚI MENȚIONAȚI PE SITE NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIO DAUNĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE INDIRECTE SAU INCIDENTALE, VĂTĂMARE DE PERSOANĂ/DECES, PROFITURI PIERDUTE SAU DAUNE CE REZULTĂ DIN DATE PIERDUTE SAU ÎNTRERUPERI ALE AFACERII), CE REIES DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL SAU CONȚINUTUL ACESTUIA, SAU ORICE NEPERFORMANȚĂ, EROARE, OMITERE, ÎNTRERUPERE, EFECT, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMITERE, VIRUS DE COMPUTER, DEFECTARE SISTEM DE LINIE, PIERDERE A DATELOR SAU PIERDERE A UTILIZĂRII ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL SAU ORICE SITE OPERAT DE ORICE TERȚ, ÎN BAZA GARANȚIEI, CONTRACTULUI, FAPTE ILICITE SAU ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ ȘI CHIAR DACĂ ELANCO ESTE SFĂTUITĂ SAU NU DESPRE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI MULȚUMIȚI DE NOI, DE ORICARE DINTRE SERVICIILE NOASTRE SAU DE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, SINGURUL DVS. REMEDIU EXCLUSIV ESTE DE A ÎNTRERUPE UTILIZAREA ACESTUI SITE.

Cu excepția celor specificate în mod contrar de către legile aplicabile, orice revendicări ce rezultă în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului sau a oricărui Conținut al acestuia trebuie să fie trimise  în termen de un (1) an de la data evenimentului care dă curs apariției unei astfel de acțiuni.

Ca resursă pentru vizitatorii noștri, acest site oferă linkuri către alte site-uri. Cu toate acestea, deoarece nu controlăm conținutul celorlalte site-uri către care avem legături și din cauza naturii lor în permanentă schimbare, nu putem fi responsabili pentru conținutul, practicile sau standardele site-urilor terțe. Elanco nu susține conținutul oricăror site-uri terțe. Elanco nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor terțe, site-urilor incluse în site sau al reclamelor terțe și nu face nicio declarație cu privire la conținutul sau acuratețea acestora. Utilizarea de către dvs. a site-urilor terțe se face pe propriul dvs. risc și sub rezerva termenilor și condițiilor de utilizare pentru aceste site-uri.

Tot ceea ce citiți sau vedeți pe acest site include drepturi de autor sau este protejat în alt mod și deținut de Elanco sau de către un terț care a licențiat sau acordat Elanco dreptul de a utiliza acest material. Cu excepția celor menționate în mod expres, nimic din ceea ce citiți sau vedeți pe site nu poate fi copiat sau utilizat, cu excepția celor prevăzute în acești Termeni de utilizare sau cu aprobarea prealabilă scrisă a Elanco.

Vă acordăm permisiunea de a imprima pagini individuale de pe site, cu excepția celor menționate contrar, în mod expres, pentru utilizare personală, necomercială în cadrul aflării despre serviciile sau produsele oferite de Elanco, sau pentru utilizarea dvs. necomercială în legătură cu sănătatea animalelor sau educație. În cazul în care sunteți un profesionist din industrie sau veterinar puteți imprima pagini individuale de pe site, cu excepția celor menționate contrar, în mod expres, și puteți distribui informații și materiale altor persoane. Nu vă este acordată nicio altă permisiune de a imprima, copia, reproduce, distribui, licenția, transfera, vinde, transmite, încărca, descărca, stoca, afișa în public, altera, modifica sau crea lucrări derivate din aceste materiale. Această permisiune nu reprezintă un transfer de proprietate și conform acestei permisiuni nu puteți:

  • Utiliza materialele în niciun scop comercial sau pentru afișare publică (comercială sau necomercială);
  • Elimina niciun drept de autor, marcă înregistrată sau alte note proprietare de pe materiale; sau
  • Transfera materialele unei alte persoane sau „oglindi” materialele pe orice alt server.

Nu oferim nicio garanție și nu facem declarații către dvs. privind faptul că utilizarea de către dvs. a oricăror materiale afișate pe site nu va încălca drepturilor unor terți.

Cu excepția celor indicate altfel, toate logo-urile, denumirile, modelele și mărcile de pe site sunt mărci înregistrate sau de serviciu deținute sau utilizate sub licență de Elanco. Utilizarea sau utilizarea neadecvată a oricărora dintre aceste mărci sau a altor informații este strict interzisă. Nimic din ceea ce este inclus în prezentul nu poate fi interpretat ca având orice implicație, blocare sau altfel orice licență sau drept conform oricărui patent sau marcă înregistrată a Elanco sau a oricărui terț. Cu excepția celor prevăzute în mod expres mai sus, nimic din prezentul nu va fi interpretat ca oferind nicio licență sau drept conform niciunui drept de autor al Elanco.

Cu excepția celor prevăzute în mod expres pe site, în cazul în care ne trimiteți orice informații, inclusiv orice comentarii, remarci, sugestii, idei, note, schițe, grafice, concepte sau alte informații, furnizați acele informații și toate drepturile dvs. față de acestea către Elanco, în mod gratuit, iar aceste informații vor fi considerate a fi neconfidențiale și Elanco nu va avea nicio obligație de niciun fel cu privire la aceste informații și va putea reproduce, utiliza, divulga și distribui liber informațiile către alte persoane, fără limitare, fără acordul dvs. și fără orice compensare pentru dvs. sau oricare altă persoană. Elanco va fi liberă să folosească orice cunoștințe sau tehnici incluse în aceste informații în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, producerea sau comercializarea de produse de marketing care includ aceste informații. Acest lucru este valabil fie că trimiteți aceste informații către noi prin e-mail, printr-un formular de pe site, un panou de informații sau în orice alt mod. Periodic, Elanco poate monitoriza, verifica și, la propria discreție, poate modifica sau șterge orice postări pe care le faceți pe site; cu toate acestea, Elanco nu este obligată să facă acest lucru.

Sunteți de acord să nu trimiteți și să nu transmiteți niciun material ilegal, amenințător, defăimător, obscen, pornografic, profan sau care ar putea încălca, în orice fel, orice lege, normă sau reglementare. Sunteți unicul responsabil pentru orice material pe care îl trimiteți pe site. Sunteți de acord și să nu încărcați, să nu trimiteți prin e-mail, să nu postați sau să nu transmiteți către, sau să distribuiți sau să publicați altfel prin intermediul site-ului, orice material care întrerupe funcționarea obișnuită a site-ului, inclusiv postarea sau transmiterea de materiale care nu au legătură cu subiectul respectiv sau care restricționează sau inhibă alt utilizator de la folosirea site-ului. Prin intermediul utilizării site-ului de către dvs., puteți trimite și/sau Elanco poate colecta informații limitate despre dvs. și utilizarea site-ului de către dvs. Suntem liberi să folosim aceste informații în orice scop pe care îl considerăm adecvat, inclusiv scopuri de marketing.

Pentru a obține acces complet la site este posibil să vă solicităm să completați o procedură de înregistrare. Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității contului și parolei dvs. și pentru restricționarea accesului la computerul dvs. Acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care apar în contul sau parola dvs. și această utilizare va fi considerată a fi realizată de către dvs. Vă veți asigura că orice utilizare a contului dvs. respectă în totalitate acești Termeni de utilizare. Transferul contului de către dvs. către orice altă persoană sau entitate este interzis.

Atunci când utilizați site-ul, se vor transmite informații prin intermediul unui mediu care este în afara controlului și jurisdicției Elanco și a furnizori acesteia. În mod corespunzător, Elanco nu-și asumă nicio răspundere pentru sau în legătură cu întârzierea, defectarea, întreruperea sau coruperea oricăror date sau a altor informații transmise în legătură cu utilizarea acestui site.

Elanco Poland Sp. z o. o.este situată în Varșovia, Polonia. Acest site este destinat pentru utilizarea exclusivă a rezidenților din România. Elanco nu face nicio declarație privind faptul că materialele de pe site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în alte locații. Accesul la conținut poate să nu fie legal pentru anumite persoane sau în anumite țări din afara României. În cazul în care accesați acest site din afara României, faceți acest lucru pe propriul risc și sunteți responsabil de respectarea legilor din jurisdicția dvs.

Acești Termeni de utilizare sunt guvernați de legile substanțiale din Polonia, fără a apela la principiile privind conflictele de legi. În cazul în care oricare prevedere a acestor Termeni de utilizare este constatată a fi nevalabilă de către jurisdicția competentă, nevalabilitatea prevederii nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase din acești Termeni de utilizare. Conveniți în mod expres asupra faptului că jurisdicția exclusivă pentru orice dispută cu Elanco, sau care are legătură în orice fel cu utilizarea dvs. a acestui site, aparține tribunalelor din Varșovia, Polonia.

Elanco poate modifica acești Termeni de utilizare în orice moment, fără a vă trimite o notificare. Elanco poate rezilia acest acord, vă poate înceta accesul la tot site-ul sau doar parțial, sau poate suspenda accesul oricărui utilizator la tot site-ul sau la o parte din acesta în orice moment, fără a vă notifica, în cazul în care consideră, conform propriei judecăți, că ați încălcat sau puteți încălca oricare termen sau condiție din acest acord, sau din propria inițiativă. Dvs. puteți rezilia acest acord în orice moment prin distrugerea tuturor materialelor primite de pe site și încetarea utilizării site-ului.

Cu excepția celor prevăzute în mod expres într-o „notificare juridică” specifică pe acest site, acești Termeni de utilizare reprezintă întregul acord dintre dvs. și Elanco cu privire la utilizarea acestui site și conținut. Utilizarea de către dvs. a acestui site face obiectul Declarației de confidențialitate.    ©2023 Elanco and its affiliates

    EM-RO-22-0023