Contactaţi

Contactaţi Bayer România

S.C. BAYER S.R.L.
Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
sector 1, 013681 București, România
Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997
Cod Unic de Înregistrare: 9275030
Cod de Înregistrare fiscală: RO9275030
Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON
Telefon: 021.529.5900
Fax: 021.529.5998

Pentru orice întrebări, comentarii şi / sugestii/sau pentru raporta reacţii/evenimente adverse legate de utilizarea unui produs  trimiteţi un mesaj la adresa reception_romania@bayer.com

Connect with Elanco