Juist nu focussen op technisch resultaat bij vleeskuikens

mei 2022

Vleeskuiken darm coccidiose technische resultaten
Vleeskuikenhouders worden op dit moment geconfronteerd met sterk gestegen voerprijzen waarvan het einde nog niet in zicht is. Voorspelbare resultaten met een structureel scherpere voederconversie leveren juist nu een welkome kostenbesparing op.

Een optimale darmgezondheid is een belangrijke succesfactor voor het behalen van een goed technische resultaat bij vleeskuikens. Coccidiose vormt een van de belangrijkste bedreigingen hiervoor. Bij vleeskuikenhouders is er daarom alles aan gelegen de coccidiosedruk onder controle te houden.

Structurele inzet anticoccidial Maxiban loont

Vleeskuikenhouders kunnen met een coccidioseprogramma niet alleen de coccidiosedruk beperken, maar ook tot meer voorspelbare resultaten en een aanzienlijke kostenbesparing komen. Overweeg je wel eens te wisselen van coccidioseprogramma om het technische resultaat bij vleeskuikens te verbeteren? Vasthouden aan de structurele inzet van anticoccidial Maxiban loont, zo blijkt uit meerjarig Engels onderzoek1.

Het structureel inzetten van Maxiban zorgt voor een goede darmgezondheid en leidt tot voorspelbare technische resultaten en een scherpere voederconversie. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen heeft een rotatieprogramma juist een negatief effect op de resultaten, namelijk meer uitschieters en variatie in voederconversie.

Dat blijkt uit een meerjarige bulk commerciële data van een Britse vleeskuikenintegratie (zie onderstaande grafiek). Gedurende 3 jaar werden twee regio’s binnen dezelfde integratie gevolgd, waarbij beide groepen in deze periode ieder zo’n 30 miljoen kuikens afleverden. Binnen de betreffende integratie committeerde de eerste regio zich 3 jaar lang aan de inzet van Maxiban tot 26 dagen. Binnen de tweede regio werd iedere 3 tot 6 maanden geroteerd met anticoccidials.

Anticoccidiose rotaties

Grote verschillen tussen regio’s

De bedrijven die vasthielden aan Maxiban scoorden na verloop van tijd duidelijk beter dan de bedrijven die kozen voor een rotatieprogramma. Het derde jaar was het gemiddelde verschil in voederconversie tussen beide onderzoeksgroepen zelfs opgelopen tot 0,15 punten, in het voordeel van de regio met Maxiban-gebruikers. De gemiddelde voederconversie was 1,56, terwijl de bedrijven met een rotatieprogramma met een voederconversie van 1,71 duidelijk achterbleven.

“Ieder zwart puntje in de grafiek staat voor een afgeleverd koppel vleeskuikens. Bij de Maxiban-gebruikers zie je aan de minimale bandbreedte van de groene balk duidelijk dat de koppels heel voorspelbaar scoren, met minder uitschieters”, zo vertelt de technisch consultant pluimvee bij Elanco.

Duizenden euro’s per ronde besparen

Voorspelbaar technische resultaat bij vleeskuikens met een structureel scherpere voederconversie leveren een welkome kostenbesparing op, die kan oplopen tot duizenden euro’s per ronde. In onzekere tijden met sterk gestegen voerprijzen zit je als vleeskuikenhouder niet te wachten op schommelende resultaten, maar is het juist zaak om stabiel te draaien. Een negatieve uitschieter in de voederconversie gaat direct ten koste van het saldo.

Voorbeeld: een bedrijf met 90.000 vleeskuikens kan met een lagere voerderconversie van 10 punten al een fikse voerkostenbesparing realiseren. De kuikens worden afgeleverd op een gewicht van 2,6 kilo. De voerkosten bedragen € 440 per ton. De omgerekende voerkosten per kuiken komen uit op € 1,14. Wanneer de voederconversie van 1,70 wordt teruggebracht naar 1,60 dan levert dit een directe besparing op van € 0,114 per kuiken, oftewel € 10.296 per koppel.

“Met de structurele inzet van Maxiban hou je de coccidiosedruk onder controle, behaal je voorspelbare resultaten en verlaag je de voederconversie”.

Hoef je je dan geen zorgen te maken over het ontwikkelen van resistentie door langdurig gebruik?

Om die vraag te beantwoorden, moeten we een klein stukje de theorie induiken. Er is een duidelijk verschil tussen de ontwikkeling van resistentie bij chemische en ionofore anticoccidials. Bij uitsluitend gebruik van chemische anticoccidials is er wel degelijk een kans op resistentie. Bij de inzet van ionofore anticoccidials is dat risico echter te verwaarlozen.

“Maxiban bestaat uit een combinatie van chemische en ionofore stoffen. Monteban is een ionofoor middel. Bij gebruik van deze anticoccidials is het risico op resistentie verwaarloosbaar klein en dus niet iets om bang voor te zijn”.

Benieuwd welke besparing mogelijk is op uw bedrijf?

Ben je na het lezen van dit artikel benieuwd welke besparing op jouw bedrijf mogelijk is? Neem dan gerust contact op met ons via benelux@elancoah.com 

1. Elanco data on file. REF-10162

Maxiban®G160: coccidiostaticum op basis van narasin en nicarbazine. Europees identificatienummer: 5 1 772 Indicatie: Ter preventie van coccidiose in mestkippen veroorzaakt door Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix en E. tenella. Dit toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in mengvoeder verwerkt. Waarschuwing: Niet gelijktijdig toedienen met een ander coccidiostaticum in het voer of met bepaalde geneesmiddelen, zoals tiamulin. Wachttijd: 0 dagen. Lees voor gebruik de productinformatie. Verantwoordelijke: BE: Elanco Belgium BV, Generaal Lemanstraat 55/3, 2018 Antwerpen, België (αBE105334) +32 3 334 30 00 NL: Elanco Nederland BV, Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, Nederland (αNL220758) +31 30 307 92 45

Monteban® G100: coccidiostaticum op basis van narasin. Europees toelatingsnummer: E765 Indicatie: Als hulpmiddel ter voorkoming van coccidiose veroorzaakt door Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix en E. tenella. Dit toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in mengvoeder verwerkt. Waarschuwing: Niet gelijktijdig toedienen met een ander coccidiostaticum in het voer of met bepaalde geneesmiddelen, zoals tiamulin. Wachttijd: 0 dagen Verantwoordelijke: BE: Elanco Belgium BV, Generaal Lemanstraat 55/3, 2018 Antwerpen, België (αBE105334) +32 3 334 30 00 NL: Elanco Nederland BV, Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, Nederland (αNL220758) +31 30 307 92 45

Elanco®, Maxiban®, Monteban® en de schuine balk zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen.

© 2022 Elanco en haar dochterondernemingen.
PM-BE-22-0132


Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2023 Elanco.

PM-NL-22-0156