Coccidiosecontrole bij Beter Leven 1 ster-vleeskuikens gelijk aan regulier?

Ook Beter Leven 1 ster-vleeskuikens kunnen last krijgen van coccidiose. In tegenstelling wellicht tot wat men eerder dacht. Zijn de gezondheidsadviezen die gelden voor reguliere vleeskuikens om coccidiose te voorkomen een op een te kopiëren naar Beter Leven?

“Darmgezondheid is een thema wat continue aandacht van de vleeskuikenhouder vraagt”, vertelt Arjan Hoppenbrouwers, salesmanager pluimvee bij Elanco. “Elke ronde, elk koppel en elk seizoen heeft immers zijn eigen uitdagingen. En in de combinatie al helemaal, de praktijk is soms weerbarstig. Dat is bij BL niet anders dan bij regulier. Coccidiose is van nature aanwezig in de omgeving van het kuiken en behoort tot de ‘kinderziektes’ van de kip. Hoe kun je daar nu het beste mee omgaan?”

Om die vraag goed te beantwoorden vergelijkt Hoppenbrouwers de vleeskuikenhouderij weleens met topsport. “Vleeskuikenhouders gaan voor topprestaties voor wat betreft voederconversie, groei en uniformiteit. En dan snap je dat vleeskuikenhouders willen weten aan welke knoppen er gedraaid kan worden voor het beste resultaat”, zegt hij.  

Signaalfunctie & HTSi

Waar bij reguliere vleeskuikens de mest en vooral natte plekken in de stallen een signaal geven dat het met de darmgezondheid niet helemaal in orde is, is dat bij de Beter Leven 1 ster-vleeskuikens (BL1S-vleeskuikens) niet het geval. “Het is toch een ander type kuiken. Robuuster, meer veren, energieker in de stal waar de kuikens bovendien meer ruimte hebben. Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat de reguliere waarschuwingstekens voor coccidiose niet of nauwelijks opvallen. Het lijkt dan wellicht alsof de kuikens gezond zijn, maar in de praktijk blijkt soms het tegendeel”, zegt Hoppenbrouwers.

Met een HTSi kan er echter wel een betrouwbaar advies gegeven worden. HTSi staat voor Health Tracking System. Elanco werkt er al jaren mee. En nu dus ook in de BL1S-vleeskuikens. “We zijn recent gestart om een aantal pluimveedierenartsen op te leiden in het scoren van de kuikens op basis van dit systeem. Daarmee weten we nog beter dat de scores goed te vergelijken zijn omdat ze op dezelfde wijze gedaan worden. Dit levert een betrouwbare dataverzameling op waarmee we de pluimveehouder nog beter kunnen adviseren en deze meer grip heeft op zijn/haar stalmanagement.”

Ander verloop, andere stammen

Het verloop van een coccidiose-besmetting gaat bij BL1S wat anders dan bij regulier. Uit de HTSi-data blijkt dat de coccidiosepieken zich op een latere leeftijd voordoen en langer aanhouden. Bij BL1S piekt deze zeven tot tien dagen later. Het betekent dat als het reguliere advies aangehouden wordt, de kuikens te kort en onvoldoende beschermd zijn. (Lees ook: BL1S-vleeskuikens… stel voor dat je kunt zien hoe gezond ze zijn)

Bovendien zijn er ook andere stammen bij BL1S-vleeskuikens gevonden. Niet alleen de Eimeria acervulina, Eimeria maxima en Eimeria tenella zijn gevonden, maar ook ook Eimeria brunetti en Eimeria necatrix. (Lees ook: Coccidiosesoorten bij Beter Leven 1 ster vleeskuikens.)

De praktijk

Wat kunnen we met deze informatie in de praktijk? Zowel reguliere als BL1S-vleeskuikens hebben bescherming nodig tegen coccidiose. Dat is duidelijk. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van hetzelfde productportfolio: coccidiostatica (chemisch, ionofoor, combinatieproduct) en vaccinatie. “Maar er zullen andere gebruikstermijnen gehanteerd dienen te worden”, zegt Hoppenbrouwers. “In beide situaties wil je ze met Maxiban beschermen tot na de coccidiosepiek en daarna met Monteban. Bij reguliere kuikens ligt die piek tussen dag 21 en 28 en bij BL1S houdt deze piek aan vanaf dag 33 tot dag 49.”  

Voordelen voor de vleespluimveehouder

De voordelen van monitoring middels HTSi zijn volgens Hoppenbrouwers meer inzicht krijgen in de darmgezondheid. Zo is er beter te sturen op een verbeterde voederconversie en een hoger rendement. “Als we HTSi doen bij vitale BL1S-vleeskuikens dan zien we vaak toch darmschade. Als je wil sturen op een verbeterde voederconversie en hoger rendement dan zul je die darmschade moeten beperken via het gebruik van anti-coxmiddelen. Als de darmgezondheid slecht is, is de voederconversie ook slechter, andersom geldt: een betere darmgezondheid is een betere voederconversie. En ten tweede, gezonde kuikens zijn gemakkelijker te sturen op uniformiteit, hierdoor kun je voor BL1S-vleeskuikens dichter bij de 25 kg per vierkante meter afleveren. Al met al hebben we berekend dat je met deze coccidiosebescherming zomaar 10 cent per kuiken meer rendement kunt halen. Dat lijkt me reden genoeg”, besluit Hoppenbrouwers.


Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2023 Elanco.

PM-NL-23-0020