Hoe herken ik coccidiose op mijn bedrijf?

HTS sectie op een vleeskuikenbedrijf – Foto: Elanco

Hoe kun je als pluimveehouder vaststellen dat je een coccidiose probleem hebt?

Coccidiose bij vleeskuikens kan zich op twee manieren uiten. Bij klinische coccidiose kan er sterfte optreden, terwijl bij subklinische coccidiose de effecten vooral naar voren komen in de technische resultaten.

Aangezien coccidiose de darmen aantast kan men in de stal afwijkingen zien van de mest en verminderde strooiselkwaliteit. Afwijkende mest kun je onder andere herkennen aan slijmbijmenging, voerkleurige mest, grote hoeveelheden onverteerd voer en bloedbijmenging bij de caecale mest (blindedarm mest). Vooral dit laatste is een duidelijk teken van coccidiose en meer specifiek voor E.tenella.

Houd er rekening mee dat verminderde strooiselkwaliteit niet altijd het gevolg is van coccidiose. Zo kan dit onder andere ook ontstaan bij suboptimale ventilatie, condens en lekkende drinknippels. Daarnaast zijn afwijkingen van de mest ook mogelijk door andere infectieuze aandoeningen.

Wilt u een goed beeld hebben van wat er gebeurt in de stal? Neem dan contact op met uw dierenarts voor het uitvoeren van secties. Hierdoor kan er nagegaan worden wat de onderliggende reden is van verminderde strooiselkwaliteit of afwijkingen in de mest. Een verminderde darmgezondheid kan één van de oorzaken zijn.

Tekst gaat verder onder de foto

Gezonde voetzool – Foto: Elanco

Geven OPG’s een goed inzicht in de infectiedruk op mijn bedrijf?

Bij een OPG telt men het aantal oöcysten per gram mest. Dit kan jou een idee geven van de infectiedruk en is interessant om op te volgen in de tijd. Het is belangrijk om de volgende zaken te beseffen:

  • Het is een momentopname en het resultaat is afhankelijk van de manier waarop het monster is genomen. Zijn er genoeg monsters genomen in de stal? Enkel verse mest? Mooi verdeeld over de stal?
  • Wanneer geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende types coccidiose aan de hand van de oöcysten is een OPG moeilijk te interpreteren. Sommige types zijn schadelijker dan andere. Daarnaast is het onderscheiden van de verschillende types oöcysten niet eenvoudig en gevoelig voor fouten.

Een OPG zegt je iets over de aan- of afwezigheid van Eimeria spp., maar niets over de reden waarom een hoog aantal wordt gevonden. Wanneer je een OPG laat uitvoeren, kun je dit het beste combineren met een sectie door je dierenarts om een actueel beeld te hebben van de werkelijke druk.


Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2022 Elanco.

PM-NL-22-0156