Wat is de impact en schade van coccidiose bij vleeskuikens op mijn bedrijf?

Verminderde darmgezondheid kost 10 cent per vleeskuiken. Afbeelding: Elanco

Dus coccidiose, zelfs bij weinig klinische verschijnselen, kost mij als pluimveehouder geld?

Ja inderdaad en het venijn zit vooral in de subklinische coccidiose. Zo zal coccidiose resulteren in een verhoogde voederconversie (VC) wat de productiekosten aanzienlijk verhoogt zonder dat men dit altijd opmerkt. In een recente studie (VK 2020)1 werd aangehaald dat in Europa coccidiose kan resulteren in + 5 punten voederconversie en een verminderd eindgewicht van 70 gram. Wanneer men daarbij ook de verhoogde uitval bijtelt dan komt men al gauw op 10 eurocent verlies per opgezet kuiken.

Daarnaast is coccidiose bij vleeskuikens ook vaak de aanzet tot de ontwikkeling van dysbacteriose die veroorzaakt wordt door Cl. perfringens. Een uitgebreide enquête die werd afgenomen in 20152 toonde aan dat de kosten van laatstgenoemde ziekte kan oplopen tot een extra 5 eurocent verlies per kuiken.

Het is dan ook cruciaal dat in de huidige marktomstandigheden men blijft inzetten op een goede strategie om het effect van coccidiose op het kuiken te beperken.

1.  Blake, D.P, Knox, J., Dehaeck, B., Hutington, B., Ravipati, V., Ayoade, S., Gilbert, W., Adebambo, A.O., Jatau, I.D., Raman, M., Parker, D, Rushton, J., Tomley, F.M., 2020. Re-calculating the cost of coccidiosis in chickens. Veterinary Research 51, pp. 115-129.
2. Elanco Data on file, 2015. BEGIA 2015


Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2023 Elanco.

PM-NL-22-0156