Wat zijn kritische perioden en wanneer levert coccidiose problemen op?

Velddata die door Elanco van 2017 tot 2019 in de Benelux3 werden verzameld toont aan dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen reguliere vleeskuikens en trager groeiende kuikens.

Verloop coccidioselaesies gedurende de ronde bij Ross 308 vleeskuikens. Afbeelding: Elanco

Zowel bij reguliere als trager groeiende vleeskuikens kan men vaststellen dat coccidiose de hele productiecyclus voorkomt, maar de dynamiek is anders. Terwijl bij reguliere vleeskuikens de piek wordt vastgesteld tijdens de 3e – 4e week is deze bij traaggroeiers iets later, meer afgevlakt en over een langere periode gespreid. De periode tijdens de 3e – 4e week wordt als meest kritisch beschouwd, omdat deze vaak samenvalt met andere stressfactoren zoals voerwisselingen en eventuele entreactie, waardoor coccidiose gemakkelijker de bovenhand krijgt. Ook al is deze periode de meest kritische, toch zijn er enkele zaken waar je rekening mee moet houden:

  • Immuniteit is type specifiek

Wanneer een kip immuniteit heeft opgebouwd tegen E. acervulina is ze nog steeds vatbaar voor E. maxima of E. tenella. Gedurende éénzelfde productiecyclus kan dezelfde kip dus verschillende keren besmet worden.

  • Onbeschermd voer aan het eind van de ronde

Veel dieren krijgen als laatste voer, een voer zonder coccidiostatica. Op basis van veldgegevens ziet men echter dat hierdoor in die laatste dagen de coccidiosedruk stijgt en voornamelijk door E. maxima bij het reguliere vleeskuiken.3

Is het gevaar voor het aanslaan van coccidiose-infecties groter in periodes met entingen?

Meerdere stressfactoren tegelijk kunnen ervoor zorgen dat het kuiken het iets moeilijker heeft met coccidiose. Dergelijke stressfactoren kunnen entreacties zijn, maar ook zaken als voerwisselingen, een ongunstig stalklimaat of een storing in het voersysteem. Een enting kan een puzzelstukje vormen in het hele verhaal, echter is de meerwaarde van enten tegen andere ziektes groter dan de eventuele entreactie. Men moet vooral voorkomen dat alles samenvalt in deze kritische periode. Het verlengen van de periode met gepotentieerde ionoforen tot voorbij de piek van coccidiose kan meehelpen om coccidiose beter te onderdrukken.

3. Elanco Data on file, 2019. Elanco EKS Data 2017-2019 Benelux


Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2023 Elanco.

PM-NL-22-0156