Beter leven vleeskuikens: Wat als de sector écht gaat samenwerken?

Sneller komen tot een voor de gehele keten rendabele en duurzame vleeskuikenhouderij met veel werkplezier, met dat doel wil Elanco het opzetten van Beter Leven vleeskuikens voor de gehele keten met al haar stakeholders haalbaarder maken.

Eind 2021 heeft de marketingafdeling van Elanco een kwalitatief onderzoek uit laten voeren naar de drijfveren en dilemma’s van vleesproductie onder het Beter Leven 1 ster-keurmerk (BL1S). Minder en meer ervaren pluimveehouders en stakeholders op het gebied van traaggroeiende kuikens gaven aan dat we veel al weten, maar dat er ook nog veel vragen zijn.

Dit heeft ons als Elanco-pluimveeteam aan het denken gezet. Stel dat… we nu eens écht gaan samenwerken met elkaar om deze vragen te beantwoorden? Hoeveel sneller komen we dan tot een voor de gehele keten rendabele en duurzame houderij met veel werkplezier?

Middag voor pluimveehouders en stakeholders

We hebben de daad bij het woord gevoegd en daags na Pinksteren, op 7 juni 2022, een middag georganiseerd met pluimveehouders en relevante stakeholders. Ultiem hoopten we de belangrijkste vraagstukken met betrekking tot de transitie naar Beter Leven 1 ster te definiëren en agenderen. Met als bijvangst kennis delen, vragen delen en elkaar beter leren kennen en begrijpen.

Verschillende dierenartsen en voerleveranciers waren vertegenwoordigd. Alsook collega’s uit de genetica, de slachterij, en een collega-farmaceut. Naast, natuurlijk pluimveehouders, als fundament onder de keten.

Informatief en interactief

De middag bestond uit twee delen. Een informatief en een interactief deel. In het informatieve deel gaven we inzicht in de resultaten van het marktonderzoek en veldonderzoek, technisch resultaten en (darm)gezondheid van Beter Leven vleeskuikens. Deze informatie moest voeding geven aan het tweede deel van de middag waar we, aan de hand van stellingen, met elkaar in gesprek gingen.

Schouder aan schouder één gezamenlijke boodschap uitdragen, dat is waar de groep voor pleit

“Levert zo’n middagje samenzijn nou ook iets op?”, zou u, sceptisch, kunnen denken. Welnu: oordeel zelf. Uit de discussie blijkt dat er wel degelijk goede mogelijkheden tot samenwerken zijn. Wellicht niet op ieders core business, want dat is net een stapje te ver. Maar waar technische vraagstukken (bijvoorbeeld nieuwe grondstoffen zoals insecten en algen) een gezamenlijk belang dienen, zien we de toegevoegde waarde van samenwerken wel degelijk. Evenals waar het de imago van de landbouw in het algemeen en de pluimveehouderij in het bijzonder betreft. Schouder aan schouder één gezamenlijke boodschap uitdragen, dat is waar de groep voor pleit.

Verlies in keten minimaliseren

Een tweede interessante conclusie is dat we van elkaar onvoldoende weten wat we eigenlijk verwachten. We sturen op parameters zoals eindgewicht en uniformiteit, maar weten eigenlijk niet wat het beste is om de slachterij en retail optimaal te bedienen. We sturen dus ook niet om het verlies in de keten te minimaliseren. Dit is weer minder duurzaam én slecht voor het verdienmodel.

Behoefte aan betrouwbare data beter leven vleeskuikens

Daar komt als derde conclusie bij dat alle ketenpartners behoefte hebben aan betrouwbare data. De pluimveehouder om bijvoorbeeld te benchmarken ten opzichte van collega’s. De dierenarts en voerleverancier om op tijd (maar niet te snel) in te grijpen, en de fokkerijgroepering om de juiste keuzes in de piramide te maken. Hier leeft nog een sterke behoefte om structuur aan te brengen.

Unaniem deelt de groep dat (darm)gezondheid belangrijk is voor het succes in de keten. Regelmatig en structureel monitoren van kuikengezondheid volgens een uniform en betrouwbaar protocol zou essentieel zijn om te kunnen sturen op het resultaat. Hier moeten we afspraken met elkaar over durven maken, want dat helpt de gehele kolom.

Samenvattend hebben we een viertal meer of minder concrete vraagstukken liggen waarmee we aan de slag kunnen. De aftrap is gedaan en de bal is aan het rollen. In de komende weken hopen we met deze groep de volgende stappen te bepalen om samen nog meer te weten te komen over de Beter Leven vleeskuikens.

En stel dat… u vindt dat er niet genoeg uitdaging is of vaart gemaakt wordt. Dan nodigen we u van harte uit om alsnog aan te sluiten. Neem gerust contact met een van ons op via onderstaande gegevens! 

Auteurs: Dawn Reinhoudt, Charlotte Nuijts en Arjan Hoppenbrouwers

Kelly Haaxman

Account Manager Pluimvee +31 (0)6 43230255


Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2023 Elanco.

PM-NL-22-0156