Nederland is gidsland in houden van Beter Leven 1 Ster vleeskuikens

Sinds de zomer van 2021 werk ik voor Elanco Animal Health, als salesmanager pluimvee Benelux. Hiermee ben ik met mijn neus in de boter gevallen, want ik houd van dynamiek en dynamischer dan de vleespluimveemarkt op dit moment is, kan bijna niet. Met de transitie naar traaggroeiende Beter Leven 1 Ster vleeskuikens aan de ene kant en de prijsexplosie op de grondstoffenmarkt aan de andere kant, is er ontzettend veel te doen.

Natuurlijk treft die dynamiek ook Elanco. Als marktleider op het gebied van anticoccidials voelen we ons meer dan verantwoordelijk om onze bijdrage aan die veranderende vraagstukken die er leven, te leveren.

Voederconversie verbeteren

Het vraagstuk over grondstofprijzen is wel duidelijk. De uitdaging is om met onze producten het bedrijfsresultaat van de pluimveehouder te verbeteren. Door met bijvoorbeeld Maxiban® en Monteban® de voederconversie te verbeteren, dragen we direct bij aan het verbeteren van het rendement van de pluimveehouder.

Dat is al belangrijk in tijden met een normale voerprijs, maar juist in de huidige markt extra belangrijk. Aan ons is het om duidelijk te maken dat een investering in darmgezondheid aan de voorkant bijdraagt aan het uiteindelijk resultaat aan de achterkant. En hiervoor advies op maat te geven!

Omschakeling naar Beter Leven 1 Ster vleeskuikens

Het tweede vraagstuk gaat over de overgang naar traaggroeiers en Beter Leven 1 Ster vleeskuikens en wat dat in de dagelijkse praktijk betekent. Die vraag is veel minder gemakkelijk te beantwoorden. Door in gesprek te gaan met pluimveehouders en andere branchegenoten, realiseren we ons dat ook zij zoekende zijn naar de praktische bedrijfsvoering in die nieuwe concepten. “Op welke kengetallen moet ik sturen, hoe weet ik dat het lekker loopt en hoe ‘lees’ ik mijn dieren?” Het is duidelijk dat pluimveehouders graag uitgedaagd blijven worden in hun rol als agrarisch ondernemer.

Ogenschijnlijk zijn de dieren vitaal en hebben ze weinig (darm)gezondheidsproblemen. Maar is dat ook werkelijk zo?

Wat we dus veel horen van pluimveehouders en voerleveranciers is dat ze het lastig vinden hun kuikens goed te “lezen”. Ogenschijnlijk zijn de dieren vitaal, zitten ze goed in de veren en hebben ze weinig (darm)gezondheidsproblemen. Maar is dat ook werkelijk zo? Binnen Elanco hebben we veel ervaring op het gebied van darmgezondheid bij traaggroeiende rassen en helaas moeten we constateren dat de darmgezondheidsproblemen ook bij Beter Leven 1 Ster vleeskuikens een belangrijke veroorzaker zijn van tegenvallende resultaten.

In de stal is dat aan het strooisel en aan de kuikens veel moeilijker te zien in vergelijking tot reguliere kuikens. Het Hubbard-ras is immers veel actiever en met de helft van het aantal kuikens per m2 blijft het strooisel hoe dan ook droger.

Tekst gaat verder onder de foto

Arjan Hoppenbrouwers: "Een investering in darmgezondheid aan de voorkant draagt bij aan het uiteindelijk resultaat aan de achterkant." - Foto: Marco van Ammers

Onderzoeken, Oplossen en Ontdekken

Om pluimveehouders te helpen hebben we met ons pluimveeteam een breed programma opgezet. Dat programma is gefundeerd op drie pijlers. De drie O’s. De eerste pijler is “Onderzoeken”. Weten wat er aan de hand is. We onderzoeken welke coccidiosestammen wanneer optreden, welke schade die aanrichten en welke variatie daar optreedt tussen bedrijven en bedrijfsomstandigheden.

We werken samen met student Arjen Kocks van Agrarische Hogeschool Van Hall Larenstein die voor zijn afstudeeropdracht onderzoek doet naar de aanwezigheid en de schade van coccidiose bij Beter Leven 1 Ster vleeskuikens.

Tegelijkertijd zoeken we naar gemakkelijke hulpmiddelen die pluimveehouders op bedrijfsniveau inzicht geven in de gezondheidstatus van hún dieren of hún bedrijf.

De tweede pijler is “Oplossen”. We weten inmiddels dat de coccidiosecurve zich bij traaggroeiende dieren anders gedraagt dan bij reguliere kuikens. We weten ook dat de kuikens door hun latere slachtleeftijd mogelijk risico lopen op coccidiosesoorten die niet voorkomen in de meest gangbare coccidiose-entstoffen. De kuikens zijn dan niet goed beschermd, terwijl ze dat wel zijn met onze producten.

We zoeken de oplossing in verschillende anticoccidioseprogramma’s, op maat voor het betreffende bedrijf, zodat de dieren gezond blijven en optimaal groeien tegen zo laag mogelijke kosten. Daarbij kunnen onze producten ook een bijdrage leveren in het verbeteren van de uniformiteit en voorspelbaarheid, wat zeker binnen het BL1S-segment een belangrijke pijler is.

De derde “O” is van “Ontdekken” en die staat nog in de kinderschoenen. In Nederland en België houden we inmiddels ruim 50 jaar kuikens op de reguliere manier en weten we goed wat we kunnen verwachten en hoe we moeten reageren. Het Beter Leven 1 Ster-concept bestaat ook al een tijdje maar is pas de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Er is nog heel veel te leren en te ontwikkelen.

Samenwerkingsplatform

Wij geloven in een samenwerking met alle ketenpartners om vraagstukken, ervaringen en mogelijke oplossingen met elkaar te delen. Wij zien toegevoegde waarde in een soort samenwerkingsplatform en willen daarin ook het voortouw nemen. Aan dit platform kunnen alle ketenpartners deelnemen. Ik stel me een open kennisplatform voor waar vraagstukken samen komen en we samen naar oplossingen zoeken.

Nederland is gidsland als het gaat om het houden van Beter Leven 1 Ster vleeskuikens. Laten we investeren in het behouden van die voorsprong. Zodat we samen aan een sector bouwen die de concurrentie met het buitenland het hoofd kan bieden. Wij als Elanco nemen daarin met enthousiasme, onze verantwoordelijkheid.

Wij zullen jou, onder andere via deze pagina, de komende periode regelmatig op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen binnen dit project. Heb je zelf ideeën of vragen neem dan zeker contact met mij op, dan drinken we samen een kop koffie. Mocht je interesse hebben in deelname aan het kennisplatform dan horen wij dat ook graag.

Arjan Hoppenbrouwers

Sales Manager Pluimvee BLX
+31 (0)6 83801989

Neem contact op

Maxiban®G160: coccidiostaticum op basis van narasin en nicarbazine. Europees identificatienummer: 5 1 772 Indicatie: Ter preventie van coccidiose in mestkippen veroorzaakt door Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix en E. tenella. Dit toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in mengvoeder verwerkt. Waarschuwing: Niet gelijktijdig toedienen met een ander coccidiostaticum in het voer of met bepaalde geneesmiddelen, zoals tiamulin. Wachttijd: 0 dagen. Lees voor gebruik de productinformatie. Verantwoordelijke: BE: Elanco Belgium, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen, België (αBE105334) +32 3 334 30 00 NL: Elanco Nederland B.V., Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, Nederland (αNL220758) +31 30 307 92 45

Monteban® G100: coccidiostaticum op basis van narasin. Europees toelatingsnummer: E765 Indicatie: Als hulpmiddel ter voorkoming van coccidiose veroorzaakt door Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix en E. tenella. Dit toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in mengvoeder verwerkt. Waarschuwing: Niet gelijktijdig toedienen met een ander coccidiostaticum in het voer of met bepaalde geneesmiddelen, zoals tiamulin. Wachttijd: 0 dagen Verantwoordelijke: BE: Elanco Belgium, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen, België (αBE105334) +32 3 334 30 00 NL: Elanco Nederland B.V., Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, Nederland (αNL220758) +31 30 307 92 45


Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2023 Elanco.

PM-NL-22-0156