Benaming: Catosal Metabol, oplossing voor injectie. Werkzame bestanddelen: per ml: butafosfan 100 mg, cyanocobalamine (vitamine B12) 50 μg. Doeldiersoort: rund, kalf, hond, kat en pelsdieren. Indicaties: Verzwakking door chronische of acute ziekten en stofwisselingsstoornissen. Contra-indicaties: geen bekend. Bijwerkingen: geen bekend. Wachttermijn: rund, kalf: (orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul dagen. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: geen. Dosering en toedieningsweg: dosering: acute aandoeningen: rund: 10-25 ml product per dier: dit komt overeen met 1-2,5 g butafosfan en 0,5-1,25 mg cyanocobalamine; kalf: 5-12 ml product per dier: dit komt overeen met 0,5-1,2 g butafosfan en 0,25-0,6 mg cyanocobalamine; hond: 0,25-5 ml product per dier: dit komt overeen met 0,025-0,5 g butafosfan en 0,0125-0,25 mg cyanocobalamine; kat, pelsdieren: 0,25-2,5 ml product per dier: dit komt overeen met 0,025-0,25 g butafosfan en 0,0125-0,125 mg cyanocobalamine. De behandeling kan zo nodig herhaald worden. Bij chronische aandoeningen de helft van boven aangegeven doseringen toedienen. Zo nodig herhalen met tussenpozen van 1-2 weken. Toedieningsweg: intramusculair bij rund en kalf. Intramusculair of subcutaan bij hond, kat en pelsdieren. Reg.:  REG NL 116195 UDA. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift. Verantwoordelijke onderneming: Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Duitsland. Nadere informatie is op aanvraag bij Elanco beschikbaar. 05/2020


Elanco en het schuine balklogo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2022 Elanco.

PM-NL-22-0050