Zeugenhouder Rik Rotink uit Aalten houdt 1000 TN70-zeugen in een vierwekensysteem. De zeugenhouder zocht met zijn voerspecialist naar wegen om de volgende efficiëntiestap te maken, maar de biggen bleven last hebben van E. coli. Er werd gekozen voor beter verteerbare grondstoffen. Dat leidde tot vooruitgang in de groei maar de uitval kreeg men er niet mee onder controle.

Na een grondige diagnose via mestonderzoek werd bevestigd dat de dieren besmet waren met de veroorzaker van speendiarree: E. coli. Een vaccinatieprogramma met Coliprotec® F4/F18 (Elanco) werd opgestart.

Rik geeft aan:

“Je ziet dat het wat doet: uniformere biggen, minder uitval, een hoger aflevergewicht en een lagere dierdagdosering. Ik kan nu het maximum uit mijn biggen halen. Ik moest wel leren om geduld te hebben en om niet meteen te reageren als ik wat plattere mest zie. Je moet opnieuw leren kijken naar je biggen en naar de mestconsistentie.

Door de goede darmgezondheid kan ik nu ‘gasgeven’ op voeding.  Ik lever veel zwaardere biggen af en daar ben ik blij mee; dankzij Coliprotec® kan ik nu op meer markten terecht. Mijn biggen gaan rechtstreeks op export naar Duitse afnemers en die willen graag zwaardere biggen, bovendien vragen onze oosterburen meer dan hier in Nederland naar uniforme koppels.”

Het buikgevoel van Rik wordt bevestigd door de berekening van de economische waarde van de enting
Het langetermijn effect van de enting werd berekend voor meer dan 30.000 biggen die Rik afleverde. De extra voerkosten en de vaccinkosten worden ruimschoots gecompenseerd door extra groei en minder uitval. Het saldo ligt op € 63.536 ofwel €1,91 per afgeleverde big.

Er zijn vele manieren om speendiarree te beheersen of te behandelen, maar er is 1 manier van preventieve vaccinatie.

Ook weten of enten op uw bedrijf een haalbare kaart is?
Neem contact op met onze Account Manager Annemae of met onze varkensdierenarts Frédéric en wij overleggen met u en uw bedrijfsdierenarts.
Annemae Kremer
annemae.kremer@elancoah.com
+31 (0)6 28 373 458
Frédéric Vangroenweghe
frederic.vangroenweghe@elancoah.com
+32 (0)477 55 85 62


Elanco Nederland BV, Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, Nederland | benelux@elancoah.com| +31 (0)30 307 92 45
Verkorte bijsluiter: https://campaign.elanco.com/nl-nl/baycox/coliprotec-insert/


Elanco en het schuine balklogo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2022 Elanco.

PM-NL-22-0175