Een goede darmgezondheid rondom spenen voorkomt niet enkel speendiarree, maar houdt ook streptokokken uit de bloedbaan.

Een infectie met streptokokken (Streptococcus suis, S. suis) is een belangrijke doodsoorzaak bij gespeende biggen van 5 tot 10 weken leeftijd. Biggen besmetten zich met S. suis via de zeug tijdens het werpen, maar ook door direct contact en door overdracht tussen de biggen. Wanneer de biestantistoffen afnemen, ontwikkelen sommige dragerbiggen een bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking of ze worden kreupel. Zonder maatregelen kan de sterfte tot 20% oplopen1.
Men ging er altijd van uit dat streptokokken via de luchtwegen in de bloedbaan binnendringen. Meer recent wordt een andere toegangsroute naar voor geschoven, nl. via het maagdarmkanaal, zoals dat heel vaak gebeurt met streptokken bij mensen. Streptokokken hechten zich dan vast aan de darm en bereiken tussen de darmcellen heen de bloedbaan2. Niet toevallig na spenen.

Bevraging bij 105 Nederlandse en Vlaamse zeugenhouders bevestigt het verband tussen streptokokken en speendiarree3

Om een objectief inzicht te krijgen in wat zeugenhouders op hun bedrijf zien over streptokokken en speendiarree, vroeg farmaceut Elanco aan Prosu Databased Marketing om hierover onderzoek uit te voeren. Dat gebeurde begin dit jaar bij 55 Nederlandse en 50 Vlaamse zeugenhouders:

  • Bij 90% van de bedrijven zijn er het afgelopen jaar ziektebeelden van streptokokken opgetreden na de periode van het spenen
  • 48% van de zeugenhouders heeft een (zeer) hoge actiebereidheid tegen streptokokken
  • 45% van de zeugenhouders ziet kort na spenen soms diarree, slechte groei of biggensterfte

Detailanalyse van de resultaten bracht aan het licht dat 73% van de varkenshouders met een (zeer) hoge actiebereidheid tegen streptokokken ook kort na spenen ziekteverschijnselen ziet die wijzen op speendiarree.

Hulp van Elanco
Streptokokken geven problemen waar veel bedrijven mee worstelen.
Om na te gaan of de speendiarreebacterie een mogelijke rol speelt bij het streptokokkenprobleem, adviseert Elanco mestonderzoek. De sneltest toont binnen het kwartier de speendiarreebacterie (Escherichia coli) aan.

Referenties:

  1. Gottschalk M (2022) Struggling to control Streptococcus suis disease in the context of antibiotic reduction Proceedings 26th IPVS congress, Rio de Janeiro, Brazil, 180-189.
  2. Ferrando ML & Schultsz C (2016) A hypothetical model of host-pathogen interaction of Streptococcus suis in the gastro-intestinal tract. Gut microbes 7 (2), 154-162.
  3. Kroondijk J (2023) Onderzoek naar streptokokken en speendiarree. Data on file, 17pp.

Ook iets voor uw bedrijf?

Neem dan contact op met uw bedrijfsdierenarts of met de Account Managers van Elanco, Annemae (Nederland) en Evie (Vlaanderen) of met onze varkensdierenarts Frédéric.

Annemae Kremer
annemae.kremer@elancoah.com
+31 (0)6 28 373 458
Evie Folens
evie.folens@elancoah.com
+32 (0)486 76 24 41
Frédéric Vangroenweghe
frederic.vangroenweghe@elancoah.com
+32 (0)477 55 85 62


Elanco België BV, Generaal Lemanstraat 55/3, 2018 Antwerpen, België | benelux@elancoah.com | +32 (0)3 334 30 02
Elanco Nederland B.V., Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, Nederland | benelux@elancoah.com | +31 (0)30 307 92 45


Elanco en het schuine balklogo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2023 Elanco.

EM-BE-23-0067 (BNL)