Benaming: Stellamune One Werkzaam bestanddeel: per dosis van 2 ml: geïnactiveerde Mycoplasma hyopneumoniae, stam NL 1042, tussen 4,5 en 5,2 log10 Units* (*ELISA Relative Potency Units in vergelijking met een referentie vaccin). Doeldiersoort: varken (vleesvarkens). Indicaties: voor actieve immunisatie van biggen vanaf een leeftijd van 3 dagen ter vermindering van longlesies veroorzaakt door infectie met Mycoplasma hyopneumoniae bij vleesvarkens. Aanvang van de immuniteit: 18 dagen na vaccinatie. Immuniteitsduur: 26 weken na vaccinatie. Voor actieve immunisatie van biggen vanaf een leeftijd van 3 weken ter vermindering van hoesten en groeivertraging, veroorzaakt door infectie met Mycoplasma hyopneumoniae bij vleesvarkens. Aanvang van de immuniteit: 3 weken na vaccinatie. Immuniteitsduur: 23 weken na vaccinatie. Contra-indicaties: geen. Bijwerkingen (frequentie en ernst): lokale weefselreacties in de vorm van een voorbijgaande zwelling op de injectieplaats (tot 2,5 cm doorsnede) komen zeer vaak voor (meer dan 1 op de 10 dieren) en kunnen tot 3 dagen duren. Een voorbijgaande verhoging van de rectale temperatuur (tot 1,9 °C boven de normale temperatuur) kan tot 4 dagen na de vaccinatie worden waargenomen. Na vaccinatie kan, als onderdeel van de immuunreactie, infiltratie met ontstekingscellen en/of fibrose optreden in het spierweesel op de injectieplaats, die tenminste 14 dagen aanhoudt. Overgevoeligheidsreacties, inclusief shock en sterfgevallen, kunnen in zeer zeldzame gevallen voorkomen. Een passende behandeling (bijvoorbeeld intraveneuze toediening van glucocorticoiden of intramusculaire toediening van adrenaline) dient plaats te vinden. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: geen. Dosering en toedieningsweg : flacon omschudden en een enkele vaccindosis van 2 ml aseptisch diep intramusculair toedienen in de laterale nekspier. De lengte en de doorsnede van de naald moeten aangepast worden aan de leeftijd van de dieren. Vaccinatie programma: Een enkele dosis van 2 ml vaccin toedienen. De vaccinatie dient voor de risicoperiode uitgevoerd te zijn. Infectie vindt gewoonlijk plaats in de eerste levensmaand. Wachttermijn: nul dagen. Reg. nr.: REG NL 10190. Kanalisatie: UDD - Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Registratiehouder: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 4, 27472 Cuxhaven, Duitsland. Verdere informatie is beschikbaar op aanvraag. 11/2020


Elanco en het schuine balklogo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2022 Elanco.

PM-NL-22-0049