Speenproblemen: wanneer trekt u aan de bel?

Spenen is voor elke big een stressvolle gebeurtenis. De weerstand komt onder druk te staan, de darmflora moet zich aanpassen aan nieuw voer en de sociale stress neemt toe. Speendiarree en speendip zijn gekende begrippen. Maar trekt u zelf ook tijdig aan de bel om dit een halt toe te roepen?  AgriDirect vroeg het eind 2021 aan 251 Nederlandse en 244 Vlaamse zeugenhouders1.

Varkenshouders zien na spenen vooral 3 problemen bij hun biggen: diarree, biggensterfte en groeiachterstand. Maar als je vervolgens vraagt voor elk van die 3 ziekteverschijnselen hoeveel procent van de biggen er last moet van hebben vooraleer de varkenshouder de hulp van dierenarts of voervoorlichter inroept, dan is het antwoord zeer uiteenlopend.

Alerte varkenshouders laten problemen niet oplopen: snel schakelen is hun visie. Dat gebeurt al bij meer dan 2% biggen met dunne mest. Of bij meer dan 1% sterfte na spenen. Of bij meer dan 4% achterblijvers (“restbiggen”) op het einde van de batterij.  Dat zijn de 3 eindcriteria om na te gaan of uw biggen vlot doorheen de speenperiode komen. Alerte varkenshouders roepen 1 à 2 keer per jaar advies over speenproblematiek in. Sommigen bespreken dit onderwerp zelfs standaard met hun dierenarts tijdens het reguliere bedrijfsbezoek.

Er kan aan de bedrijfsvoering of aan het voer gesleuteld worden en dat helpt wel enigszins, maar het neemt doorgaans de oorzaak niet weg. In meer dan 80% van de gevallen is dat de colibacterie: Escherichia coli F4 en/of F182. Die maakt gebruik van de stress van het spenen om via zijn toxines de darm te verstoren, met slappe mest, groeiachterstand en biggensterfte tot gevolg. In mestmonsters kan een labo-onderzoek of een sneltest op het bedrijf de colibacterie als oorzaak eenduidig vastleggen. De labokosten en kosten van de sneltest neemt Elanco voor haar rekening. En dan kan er gekeken worden naar een duurzame oplossing van de speenproblemen. 

Ziet u dus ook meer dan 2% biggen met dunne mest of meer dan 1% sterfte na spenen of meer dan 4% restbiggen op het einde van de batterij?
Praat erover met uw dierenarts.

Elanco België BV, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen, België | benelux@elancoah.com | +32 (0)3 334 30 02

Referenties:

1Marktonderzoek speendiarree in opdracht van Elanco. Uitvoering door AgriDirect, 14 december 2021, pp. 10. Data on file.

2Vangroenweghe et al. (2016) – Prevalence of virulence factors of Escherichia coli isolated from piglets with post-weaning diarrhoea in Belgium and The Netherlands – Proceedings of 9th European Symposium of Porcine Health Management.


Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2022 Elanco.

EM-BE-22-0109