Gelten ondanks quarantaine en vaccinatie toch meer dan dubbel zo vaak besmet met Mycoplasma dan 2de worpszeugen en ouder. En hoe staan uw gelten ervoor?

De bacterie Mycoplasma hyopneumoniae veroorzaakt enzoötische longontsteking. De economische verliezen komen vooral voor bij vleesvarkens. Zeugen en gelten vormen een belangrijke besmettingsbron op bedrijven. Moederdieren zijn doorgaans niet ziek, maar ze kunnen door neus-neuscontact hun biggen in het kraamhok wel besmetten met de bacterie. Elk besmet big kan op zijn beurt tot 4 andere biggen besmetten en zo kan de besmetting bij spenen al oplopen tot 22% van de biggen1,2.

Daarom gingen onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde uit Merelbeke (België) na hoe het gesteld is met mycoplasmabesmettingen bij gelten en zeugen op 10 Vlaamse varkensbedrijven, waar de dierenarts vermoedde dat de bacterie circuleerde3. Ze deden dat door tracheobronchiale (TBS) swabs te nemen. Daaruit bleek al snel dat drachtige dieren - 30 tot 40 dagen in de dracht - de  meest optimale productiegroep is om een TBS monster te nemen. Gelten hebben dan al de quarantaineperiode achter de rug en komen in de groepshuisvesting, waar ze ondanks een eerdere vaccinatie toch met Mycoplasma besmet kunnen worden.

De helft van de onderzochte bedrijven waren hoogpositief, nl. bedrijven 2, 5, 6, 7 en 8 en de andere helft scoorden laag. De hoogpositieve bedrijven hadden gemiddeld 2x zoveel moederdieren als de laagpositieve bedrijven. Over alle bedrijven heen bleken gelten meer dan dubbel zo vaak positief dan zeugen (26,5% tegenover 10,7%).

De onderzoekers benadrukken het belang van een voldoende lange quarantaineperiode en goede acclimatisatiepraktijken voordat gelten aan de zeugengroep worden toegevoegd.

Elanco breidt haar TBS programma uit van biggen en vleesvarkens met gelten. Varkenshouders kunnen voortaan ook hun gelten laten testen op Mycoplasma via de TBS techniek.

Geïnteresseerd om te weten of uw bedrijf hoog- of laagpositief is voor Mycoplasma bij gelten, neem dan contact op met uw bedrijfsdierenarts of met de Account Managers van Elanco, Annemae (Nederland) en Evie (Vlaanderen) of met onze varkensdierenarts Frédéric.

Annemae Kremer
annemae.kremer@elancoah.com
+31 (0)6 28 373 458
Evie Folens
evie.folens@elancoah.com
+32 (0)486 76 24 41
Frédéric Vangroenweghe
frederic.vangroenweghe@elancoah.com
+32 (0)477 55 85 62


Referenties:

  1. Meyns T et al. (2006) Comparison of transmission of Mycoplasma hyopneumoniae in vaccinated and non-vaccinated populations. Vaccine 24, 7081-7086.
  2. Villarreal I et al. (2010) Early Mycoplasma hyopneumoniae infections in European suckling pigs in herds with respiratory problems: detection rate and risk factors. Veterinarni Medicina 55, 318-324.
  3. Biebaut E et al. (2022) Influence of parity and reproductive stage on the prevalence of Mycoplasma hyopneumoniae in breeding animals in Belgian farrow-to-finish pig herds. Porcine Health Management 8, 26.

Elanco België BV, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen, België | benelux@elancoah.com | +32 (0)3 334 30 02
Elanco Nederland B.V., Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, Nederland | benelux@elancoah.com | +31 (0)30 307 92 45


Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2022 Elanco.

EM-BE-22-0195 (BNL)