Uvjeti korištenja

Dobro došli na mrežnu stranicu Elanco Poland Sp. z o. o.(„Elanco”). Korištenjem ove stranice obvezujete se sljedećim uvjetima i važećim zakonima i propisima. Ako ne prihvaćate Uvjete korištenja, molimo Vas da stranicu ne koristite i da je napustite. Informacije sadržane na ovoj mrežnoj stranici prikazane su u sažetom obliku, općenite su i služe samo u informativne svrhe.

Informacije na ovoj mrežnoj stranici namijenjene su samo kako bi industrijskim stručnjacima, veterinarima i vlasnicima ljubimaca pomogle da bolje razumiju zdravstvena stanja životinja i mogućnosti liječenja. Sadržaj ni na koji način nije namijenjen da bude zamjena za stručni savjet veterinara i ne bi se smio tumačiti kao preporuke za liječenje. Samo veterinar koji je imao prilike osobno razgovarati s vlasnikom ljubimca i pacijentom, koji ima pristup povijesti pacijenta i može obaviti potrebno praćenje, može dati preporuke za liječenje.

Za pitanja koja imate o zdravstvenom stanju svoje životinje ili ljubimca uvijek zatražite savjet svog veterinara ili drugog stručnog zdravstvenog djelatnika. Niti sadržaj niti sluga koja se nudi putem ili na mrežnoj stranici nisu namijenjeni za postavljanje medicinske dijagnoze ili određivanje liječenja, bez savjetovanja s i sudjelovanja veterinara. Nemojte nikada zanemariti ili odgađati savjet veterinara zbog nečega što ste pročitali na ovoj mrežnoj stranici.

OVA MREŽNA STRANICA I NJEZIN SADRŽAJ PONUĐENI SU „KAKVI JESU”. ELANCO, NJEGOVI DAVATELJI LICENCIJE I DOBAVLJAČI, ODRIČU SE U NAJVEĆOJ ZAKONOM DOPUŠTENOJ MJERI, SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI KOJA SE PODRAZUMIJEVAJU ILI NEKIH DRUGIH, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA SPOSOBNOSTI ROBE ZA PRODAJU, NE KRŠENJE PRAVA TREĆIH STRANA I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. ELANCO, NJEGOVI DAVATELJI LICENCIJE I DOBAVLJAČI NAROČITO NE DAJU NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA O TOČNOSTI, POUZDANOSTI, POTPUNOSTI, AKTUALNOSTI, PRIKLADNOSTI ILI PRAVODOBNOSTI SADRŽAJA, RAČUNALNOG PROGRAMA, TEKSTA, GRAFIKE, ALATA, POVEZNICA ILI KOMUNIKACIJA KOJE SE NALAZE NA ILI SE DOBIVAJU KORIŠTENJEM OVE ELANCOVE MREŽNE STRANICE ILI BILO KOJE DRUGE ILI DRUGIH MREŽNIH STRANICA „POVEZANIH” S OVOM STRANICOM. ELANCO NE OSIGURAVA NIKAKVO JAMSTVO DA ĆE OVA STRANICA BITI DOSTUPNA, BEZ PREKIDA, BEZ POGREŠAKA ILI VIRUSA ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI.

ELANCO, NJEGOVI DAVATELJI LICENCIJE, DOBAVLJAČI ILI NEKA TREĆA STRANA NAVEDENA NA MREŽNOJ STRANICI NE MOGU SE, U NAJVEĆOJ MJERI KOJU DOPUŠTA VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO, NIKADA SMATRATI ODGOVORNIMA NI ZA KAKVE ŠTETE

(UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA SLUČAJNE I POSLJEDIČNE ŠTETE, TJELESNE OZLJEDE / NEVINE ŽRTVE, GUBITAK DOBITI ILI ŠTETE NASTALE ZBOG GUBITKA PODATAKA I PREKIDA POSLOVANJA) NASTALE KAO REZULTAT KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVE MREŽNE STRANICE ILI NJENOG SADRŽAJA ILI NEISPRAVNOG FUNKCIONIRANJA, GREŠKE, NEDOSTATKA, PREKIDA, UČINKA, ODGODE RADA I PRIJENOSA, RAČUNALNIH VIRUSA, SISTEMSKE GREŠKE LINIJE, GUBITKA PODATAKA ILI GUBITKA UPOTREBE KOJA JE POVEZANA SA STRANICOM, BILO NA TEMELJU JAMSTVA, UGOVORA, ŠTETNE RADNJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE TE NEOVISNO JE LI ELANCO ZNAO ZA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE ILI NE. AKO NISTE ZADOVOLJNI NAMA, NEKOM OD NAŠIH USLUGA ILI UVJETA KORIŠTENJA, VAŠE JEDINO I EKSKLUZIVNO RJEŠENJE JEST DA PREKINETE KORIŠTENJE OVE STRANICE.

Osim ako važećim zakonima specifično nije navedeno drugačije, sve reklamacije uložene vezano na vaše korištenje ove mrežne stranice ili njenog sadržaja, treba podnijeti u roku od godine dana od datuma događaja koji je bio razlog za njeno podnošenje.

Predstavljajući resurs za posjetitelje, naša stranica nudi i poveznice na druge mrežne stranice. Međutim, budući da mi ne kontroliramo sadržaj drugih mrežnih stranica na koje se možemo povezati i budući da se one stalno mijenjaju, mi ne možemo biti odgovorni za sadržaj, prakse ili norme mrežnih stranica trećih strana. Društvo Elanco ne podržava sadržaje mrežnih stranica trećih strana. Društvo Elanco ne snosi odgovornost za sadržaj povezane mrežne stranice treće strane, stranica koje su dio te mrežne stranice ili oglašavanje trećih strana te ne daje nikakva jamstva u svezi njihovog sadržaja ili točnosti. Mrežne stranice trećih strana koristite na vlastiti rizik i u skladu s odredbama i uvjetima korištenja tih stranica.

Sve što pročitate ili vidite na mrežnoj stranici zaštićeno je autorskim pravima ili na neki drugi način i vlasništvo je društva Elanco ili treće strane koja posjeduje licenciju ili kojoj je društvo Elanco dalo pravo na korištenje takvog materijala. Osim ako izričito nije navedeno drugačije, ništa što pročitate ili vidite na stranici ne smije se kopirati ili koristiti izuzev na način kako je navedeno u Uvjetima korištenja ili uz prethodno pisano odobrenje društva Elanco.

Dopuštamo vam da s ove mrežne stranice ispisujete pojedinačne stranice, osim ako izričito nije navedeno drugačije, za vlastitu, nekomercijalnu uporabu kako biste se upoznali s uslugama ili proizvodima koje vam nudi društvo Elanco ili za vlastitu nekomercijalnu uporabu radi zdravlja životinja ili edukacije. Ako ste industrijski stručnjak ili veterinar, smijete ispisivati pojedinačne stranice s ove mrežne stranice, osim ako izričito nije navedeno drugačije, i informacije i materijale dijeliti s drugima. Nije vam odobrena nikakva druga dozvola za ispis, kopiranje, umnožavanje, distribuciju, licenciranje, prijenos, prodaju, slanje, učitavanje, preuzimanje, pohranu, javno prikazivanje, mijenjanje, preinake ili izradu izvedenih dijela ovih materijala. Ovo dopuštenje ne smatra se prijenosom vlasništva i na temelju njega ne smijete:

Popis nabrajanja

  • ove materijale koristiti u komercijalne svrhe ili za javno objavljivanje (komercijalno ili nekomercijalno);
  • s materijala uklanjati oznake autorskog prava, zaštitnog znaka ili bilo koje druge oznake vlasništva; ili
  • materijale prenositi na neku drugu osobu ili ih „zrcaliti” na neki drugi poslužitelj.

Ne dajemo vam nikakve izjave niti jamstva da vi svojim korištenjem materijala prikazanih na mrežnoj stranici nećete kršiti prava trećih stana.

Osim ako nije navedeno drugačije, svi logotipovi, nazivi i imena, dizajni i oznake na stranici zaštitni su znakovi ili znakovi usluga čiji je vlasnik ili koji se koriste temeljem licence društva Elanco. Uporaba ili zlouporaba tih znakova ili drugih informacija je strogo zabranjena. Ništa ovdje sadržano ne smije se tumačiti kao prešutno davanje, estoppel ili na neki drugi način kao bilo kakva licencija ili pravo na temelju bilo kojeg patenta ili zaštitnog znaka društva Elanco ili treće strane. Osim ako ranije nije navedeno drugačije, ništa ovdje sadržano ne smije se tumačiti kao dodjela licencije ili prava temeljem bilo kojeg od autorskih prava društva Elanco.

Osim ako na stranici nije navedeno drugačije, ako vi nama dostavite informaciju, uključujući primjedbe, napomene, prijedloge, ideje, bilješke, crteže, grafičke prikaze, pojmove ili druge informacije, društvu Elanco dajete navedenu informaciju kao i sva svoja prava na istu bez naknade te se takva informacija ne smatra tajnom i društvo Elanco nema nikakvu obvezu u odnosu, te istu smije slobodno umnožavati, koristiti, otkrivati i distribuirati bez ograničenja drugima, bez vaše privole ili naknade vama ili nekome drugome. Društvo Elanco smije slobodno koristiti sav know-how ili tehnike sadržane u takvim informacijama u bilo koje svrhe, uključujući bez ograničenja razvoj, proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže takvu informaciju. Ovo vrijedi bilo da nam svoju informaciju dostavite putem e-pošte, na obrascu koji se nalazi na mrežnoj stranici, na oglasnoj ploči ili na neki drugi način. Društvo Elanco može povremeno pratiti, pregledavati i prema vlastitom nahođenju, mijenjati ili izbrisati objavu koju postavite na stranici, međutim ono to nije obvezno učiniti.

Suglasni ste da nećete podnositi ili prenositi materijal koji je nezakonit, prijeteći, diskriminirajući, difamirajući, neuljudan, pornografski, vrijeđa vjerska uvjerenja, ili onaj koji može na drugi način povrijediti neki zakon, propis ili pravilo. Za svaki materijal koji pošaljete na stranicu odgovorni ste isključivo vi. Nadalje ste suglasni da nećete učitavati, slati e-poštom, objavljivati ili prenositi ili distribuirati ili na neki drugi način na stranici objavljivati materijal kojim se narušava normalan rad stranice, uključujući objave ili neki drugi oblik prijenosa materijala koji nije povezan s predmetom ili koji na neki drugi način korisniku ograničava ili onemogućuje drugu uporabu stranice. Svojim korištenjem stranice vi možete slati i/ili društvo Elanco može prikupljati određene ograničene informacije o vama i vašem korištenju mrežne stranice. Mi takve informacije možemo slobodno koristiti u svrhu koju smatramo prikladnom, uključujući i marketinške svrhe.

Kako biste imali potpuni pristup mrežnoj stranici, možda ćemo od vas tražiti da se registrirate. Sami ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti svojeg korisničkog računa i lozinke, te za ograničavanje pristupa računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju na vašem računu ili za lozinku, a smatra se da ih koristite isključivo vi sami. Obvezni ste pobrinuti se da svako korištenje vašeg korisničkog računa bude u potpunosti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Prijenos vašeg korisničkog računa na neku drugu fizičku ili pravnu osobu je zabranjen.

Prilikom korištenja stranice, informacije će se prenositi putem medija koji je izvan kontrole i nadležnosti društva Elanco i njegovih dobavljača. Shodno tome, društvo Elanco ne preuzima nikakvu odgovornost za ili vezano na kašnjenje, nepravilnosti, prekid ili oštećenje podataka ili drugih informacija koje se prenose vezano na ovu stranicu.

Elanco Poland Sp. z o. o. nalazi se u Varšavi, Poljska. Ova stranica namijenjena je za korištenje isključivo stanovnicima države hrvatske. Društvo Elanco ničime ne jamči da su materijali na ovoj stranici prikladni ili dostupni za upotrebu na drugim lokacijama. Pristup sadržaju od strane određenih osoba ili u zemljama koje nisu država hrvatska možda neće biti zakonit. Ako stranici pristupate izvan države hrvatske činite to na vlastiti rizik i snosite odgovornost za sukladnost sa zakonima vaše pravne nadležnosti.

Uvjeti korištenja podliježu materijalnom pravu države Poljske, ne pribjegavajući pritom načelima sukoba zakona. Ako nadležni sud proglasi neku odredbu Uvjeta korištenja ništavnom, ništavnost takve odredbe ne može utjecati na valjanost ostalih odredbi Uvjeta korištenja. Izričito prihvaćate da isključivu nadležnost u slučaju spora s društvom Elanco ili u slučaju koji se na bilo koji način odnosi na ovu mrežnu stranicu, pripada sudovima u gradu Varšava, država Poljska.

Društvo Elanco može promijeniti Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku, a da vas o tome nije obvezno obavijestiti. Društvo Elanco može raskinuti ovaj ugovor, blokirati pristup cijeloj ili dijelu stranice ili korisniku obustaviti pristup cijeloj ili dijelu stranice u bilo kojem trenutku, a da vas o tome nije obvezan obavijestiti, ako po vlastitom nahođenju smatra da ste prekršili ili biste mogli prekršiti neku odredbu ili uvjet ovog sporazuma ili ako to smatra pogodnim. Vi ovaj ugovor možete raskinuti u svakom trenutku uništavanjem svih materijala primljenih sa stranice i prestankom njezina korištenja.

Osim u slučaju koji je izričito opisan u posebnoj „pravnoj obavijesti” na ovoj stranici, Uvjeti korištenja čine cijeli sporazum između vas i društva Elanco u pogledu korištenja ove stranice i njenog sadržaja. Vaše korištenje ove stranice podliježe i Izjavi o privatnosti.


    ©2023 Elanco and its affiliates

    EM-HR-22-0028