KONTAKT


Ako želite prijaviti nuspojave, napraviti prigovor vezan uz kvalitetu ili dobiti informacije o proizvodu, molimo Vas da nas kontaktirate putem maila: elanco_croatia@elancoah.com.

Facebook, Twitter i Instagram Elanco


© 2023 Elanco or its affiliates

PM-HR-23-0015