Условия за ползване

Добре дошли в уебсайт на Elanco Poland sp. z o.o („Elanco“). Използвайки уебсайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия и всички приложими закони и разпоредби. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, нямате право да използвате сайта. Информацията, предоставена на този уебсайт, е представена в обобщена форма, има общ характер и се предоставя само за информационни цели.

Информацията на този сайт е предназначена само с цел да помогне на професионалистите от индустрията, ветеринарните лекари и собствениците на домашни любимци да разберат по-добре определени здравни състояния и възможности за лечение. Съдържанието не е предназначено по никакъв начин да бъде заместител на професионални ветеринарни съвети и не трябва да се тълкува като препоръки за лечение. Само ветеринарен лекар, който е имал възможност да се види лично със собственика на домашния любимец и пациента, с достъп до досиетата на пациента и възможност за провеждане на подходящо проследяване, може да даде препоръки за лечение.

Винаги търсете съвета на вашия ветеринарен лекар или друг квалифициран медицински специалист за всякакви въпроси, които може да имате относно медицинското състояние на вашето животно или домашен любимец. Нито съдържанието, нито друга услуга, предлагана от или чрез този уебсайт, не е предназначена да се счита за медицинска диагноза или лечение, без намесата и участието на ветеринарен лекар. Никога не пренебрегвайте медицински съвет или отлагайте да го потърсите поради нещо, което сте прочели на този уебсайт.

ТОЗИ САЙТ И СЪДЪРЖАНИЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО Е“. ELANCO, НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ, ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ И ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. ПО-КОНКРЕТНО, ELANCO, НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ПЪЛНОТАТА, АКТУАЛНОСТТА, ПРИГОДНОСТТА ИЛИ АКТУАЛНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРА, ТЕКСТА, ГРАФИКИТЕ, ИНСТРУМЕНТИТЕ, ВРЪЗКИТЕ ИЛИ СЪОБЩЕНИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНИ ПРИ ИЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ИЛИ ELANCO, ИЛИ НА ВСЕКИ САЙТ ИЛИ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С „ЛИНК“ С ТОЗИ САЙТ. ELANCO НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ САЙТЪТ ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПЕН, НЕПРЕКЪСНАТ, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ.

ДОКОЛКОТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ELANCO, НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ, СПОМЕНАТИ НА УЕБСАЙТА, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, СЛУЧАЙНИ И ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА/НЕОПРАВДАНА СМЪРТ , ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ЗАГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА) В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ГРЕШКА, ПРОПУСК, ПРЕКЪСВАНЕ, ЕФЕКТ, ЗАБАВЯНЕ НА РАБОТА ИЛИ ПРЕДАВАНЕ, КОМПЮТЪРЕН ВИРУС, СИСТЕМНА ПОВРЕДА НА ЛИНИЯ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, СВЪРЗАНА СЪС САЙТА ИЛИ КОЙТО И ДА Е УЕБСАЙТ, УПРАВЛЯВАН ОТ ТРЕТА СТРАНА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ, И ДАЛИ ELANCO Е ИНФОРМИРАНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. АКО СТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ НАС, НЯКОЯ ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ ИЛИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.

Освен ако не е посочено друго от приложимото действащо законодателство, всички искове, възникнали във връзка с използването на сайта или каквото и да е Съдържание от ваша страна, трябва да бъдат предявени в рамките на една (1) година от датата на настъпване на събитието, довело до такова действие.

Този сайт предоставя връзки към други уебсайтове като ресурс за нашите посетители. Въпреки това, тъй като ние не контролираме съдържанието на другите уебсайтове, към които може да се свързваме, и поради постоянно променящото се естество, ние не можем да носим отговорност за съдържанието, практиките или стандартите на сайтове на трети страни. Elanco не отговаря за одобрението на съдържанието на уебсайтове на трети страни. Elanco не носи отговорност за съдържанието на свързани сайтове на трети страни, сайтове в рамките на сайта или реклами на трети страни и не прави никакви изявления относно тяхното съдържание или точност. Използването от ваша страна на уебсайтове на трети страни е на ваш собствен риск и е предмет на общите условия за използване на такива сайтове.

Всичко, което четете или виждате на сайта, е защитено с авторски права или по друг начин и е собственост на Elanco или трета страна, която е лицензирала или предоставила на Elanco правото да използва такъв материал. Освен ако изрично не е посочено друго, нищо, което четете или виждате на сайта, не може да бъде копирано или използвано, освен както е предвидено в настоящите Условия за ползване или с предварителното писмено одобрение на Elanco.

Даваме ви разрешение да отпечатвате отделни страници от сайта, освен ако изрично не е посочено друго, за ваша лична, некомерсиална употреба, за да научите за услугите или продуктите, предлагани от Elanco, или за вашата нетърговска употреба във връзка със здравето или обучението на животните. Ако сте професионалист или ветеринарен лекар, можете да отпечатате отделни страници от сайта, освен ако изрично не е посочено друго, и да споделяте информацията и материалите с други. Не ви се предоставят никакви други разрешения да отпечатвате, копирате, възпроизвеждате, разпространявате, лицензирате, прехвърляте, продавате, предавате, качвате, изтегляте, съхранявате, показвате публично, променяте, модифицирате или създавате производни произведения на тези материали. Това предоставяне на разрешение не е прехвърляне на собственост и съгласно това разрешение не можете:

  • Използвате материалите за всякакви търговски цели или за всякакво публично показване (търговско или нетърговско);
  • Премахвате авторски права, търговска марка или други позовавания за собственост от материалите; или
  • Прехвърляте материалите на друго лице или правите „огледално копие“ на материалите на друг сървър.

Ние не ви даваме никакви гаранции или декларации, че използването от ваша страна на материали, показани на сайта, няма да наруши правата на трети страни.

Освен ако не е посочено друго, всички лога, имена, дизайни и марки на сайта са търговски марки или марки за услуги, притежавани или използвани по лиценз от Elanco. Използването или злоупотребата с някоя от тези марки или друга информация е строго забранена. Нищо, което се съдържа тук, не може да се тълкува като предоставяне по косвен начин, елиминиране или по друг начин на лиценз или право по какъвто и да е патент или търговска марка на Elanco или трета страна. Освен както е изрично предвидено по-горе, нищо, което се съдържа тук, не може да се тълкува като предоставяне на лиценз или право по което и да е авторско право на Elanco.

Освен ако изрично е посочено на сайта, ако ни предоставите каквато и да е информация, включително коментари, забележки, предложения, идеи, бележки, чертежи, графики, концепции или друга информация, вие давате тази информация и всичките си права върху нея на Elanco безплатно и тази информация ще се счита за неповерителна и Elanco няма никакви задължения по отношение на тази информация и ще бъде свободна да възпроизвежда, използва, разкрива и разпространява информацията на други без ограничение, без вашето съгласие или каквато и да е компенсация за вас или някой друг. Elanco има право да използва всяко ноу-хау или техники, съдържащи се в тази информация, за всякакви цели, включително, но не само, разработване, производство и маркетинг на продукти, включващи такава информация. Това е валидно, независимо дали ни предоставяте такава информация по имейл, чрез формуляр на сайта, на табло за обяви или по друг начин. Elanco може от време на време да наблюдава, преглежда и, по свое собствено усмотрение, да променя или изтрива всички публикации, които правите на сайта; Elanco обаче няма задължение да го прави.

Вие се съгласявате да не изпращате или предавате материали, които са незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи, нецензурни, порнографски, неприлични или могат по някакъв друг начин да нарушат закон, наредба или правило. Вие носите цялата отговорност за всеки материал, който изпращате на сайта. Освен това се съгласявате да не качвате, изпращате по имейл, публикувате или предавате, или разпространявате или публикувате по друг начин чрез сайта, какъвто и да е материал, който нарушава нормалната работа на сайта, включително публикуване или предаване по друг начин на материали, които не са свързани с разглежданата тема или по друг начин ограничава или възпрепятства всеки друг потребител да използва сайта. Чрез използването на сайта вие можете да изпращате и/или Elanco може да събира определена ограничена информация за вас и използването уебсайта от ваша страна. Ние сме свободни да използваме такава информация за всякакви цели, които считаме за подходящи, включително маркетингови цели.

За да получите пълен достъп до сайта, може да се наложи да направите регистрация. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на вашия акаунт и парола и за ограничаване на достъпа до вашия компютър. Вие поемате отговорност за всички дейности, които се извършват с вашия акаунт или парола и такова използване ще се счита за използвано от вас. Вие ще гарантирате, че цялото използване на вашия акаунт е в пълно съответствие с настоящите Условия за ползване. Прехвърлянето на акаунта от вас към друго физическо или юридическо лице е забранено.

При използване на сайта информацията ще се предава през носител, който е извън контрола и юрисдикцията на Elanco и неговите доставчици. Съответно, Elanco не поема отговорност за или във връзка със забавянето, неизправността, прекъсването или повредата на каквито и да е данни или друга информация, предавана във връзка с използването на този сайт.

Elanco Poland sp. z o.o се намира във Варшава, в Полша. Този сайт е предназначен за изключително използване от жители на България. Elanco не декларира, че материалите на сайта са подходящи или налични за използване на други места. Достъпът до съдържанието може да не е законен от определени лица или в определени държави извън България. Ако имате достъп до този сайт извън България, правите това на свой собствен риск и носите отговорност за спазването на законите на вашата юрисдикция.

Тези Условия за ползване се уреждат от материалните закони на Полша, без да се прибягва до нейните стълкновителни принципи. Ако някоя клауза от настоящите Условия за ползване бъде установена като невалидна от съд с компетентна юрисдикция, недействителността на тази разпоредба няма да повлияе на валидността на останалите разпоредби от тези Условия за ползване. Вие изрично се съгласявате, че изключителната юрисдикция за всеки спор с Elanco или друго оспорване, свързано с използването на този сайт от ваша страна, се разглежда от съдилищата на Варшава, Полша.

Elanco може да промени тези Условия за ползване по всяко време, без да ви уведомява. Elanco може да прекрати това споразумение, да прекрати достъпа ви до целия или част от сайта или да спре достъпа на който и да е потребител до целия или част от сайта по всяко време, без да ви уведоми, ако смята, по собствена преценка, че е нарушил или може да наруши което и да е условие или условие на това споразумение или за негово удобство. Можете да прекратите това споразумение по всяко време, като унищожите всички материали, получени от сайта и спрете да използвате сайта.

Освен ако изрично не е предвидено в специално „правно известие“ на този сайт, тези Условия за ползване представляват цялото споразумение между вас и Elanco по отношение на използването на този сайт и съдържанието. Използването от ваша страна на този сайт също е предмет на Декларацията за поверителност.    ©2023 Elanco and its affiliates

    EM-BG-22-0049