Transitieperiode monitoren?
Doe de Metabole Bedrijfsscan!

De Metabole Bedrijfsscan is een onmisbare tool geworden bij de monitoring van de transitieperiode op uw melkveebedrijf. Hoe werkt deze scan en waarom zou u hem laten uitvoeren?

Wat is de Metabole Bedrijfsscan?

Het nemen van bloedmonsters van koeien uit verschillende lactatiegroepen geeft inzicht in de metabole status daarvan. Dit toont u of er sprake is van verstoringen in de stofwisseling, of de voer-, mineralen- en wateropname voldoende zijn en of in lactatiegroepen stress en ontstekingen een rol spelen.  Als u hier eenmaal inzicht in hebt, kunt u management, rantsoen en omgevingsfactoren beter bijsturen.

Op de uitslag wordt het geschatte percentage koeien dat risico loopt per bemonsterde lactatiegroep weergegeven. Door meerdere lactatiegroepen (droge koeien, verse koeien, pieklactatiekoeien) te bemonsteren, krijgt u dankzij de scan een beeld van de metabole status van de transitieperiode of van uw hele bedrijf. De dierenarts neemt de bloedmonsters en geeft achteraf de adviezen; DGZ voert de bloedanalyses uit.

Welke koeien kunnen worden getest?

 • Koeien aan het einde van de droogstand:
  • de laatste 3 weken voor verwachte kalfdatum, m.u.v. de laatse 3 dagen voor het kalven.
 • Vers gekalfde koeien:
  • de eerste 3 à 4 weken na het afkalven, m.u.v. de eerste 3 dagen na het kalven.
 • Pieklactatiegroep:
  • koeien tussen 60 en 120 dagen in productie.

Waar let u op als de dierenarts het bloedmonster komt nemen?

 • Vermijd zo veel mogelijk stress bij de bemonstering.
 • Zet de koeien vlak voor aankomst van de dierenarts vast.
 • Net na de middag is het ideale moment voor de monsternames, dan zijn koeien namelijk het rustigst.

Hoe kan de Metabole Bedrijfsscan u helpen?

 • U krijgt inzicht in de metabole status van uw melkveebedrijf.
 • De scan brengt aandachtspunten en risico’s in beeld.
 • De resultaten van de scan kunt u gemakkelijk vergelijken met wat u in de stal waarneemt. U en uw dierenarts kunnen dan oplossingen bedenken op het niveau van rantsoen, omgevingsfactoren, bedrijfsmanagement en individuele ondersteuning van risicodieren.
 • Hebt u al aanpassingen gedaan? Dan kunt u met de scan gemakkelijk controleren of die ook werken.

De Metabole Bedrijfsscan is vooral geschikt:

 • voor bedrijven met meer dan 80 koeien;
 • om de aandachtspunten in beeld te brengen;
 • om de metabole situatie te monitoren;
 • om inzicht te krijgen in de situatie op groepsniveau;
 • om samen met de observaties in de stal en andere beschikbare data uw strategie beter te bepalen.

Meer weten over de Metabole Bedrijfsscan? Vraag uw dierenarts om meer informatie!

Bron: Krijg inzicht in transitiemanagement met de Metabole Bedrijfsscan | DGZ

Elanco Belgium BV, Plantin & Moretuslei 1a, 2018 Antwerpen, Tel.: +32(0)3 334 30 02, benelux@elancoah.com


Elanco, het schuine balklogo en Vital90Days logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2021 Elanco.

EM-BE-21-0092