Luchtwegproblemen? Wacht niet op slachthuisresultaten, maar laat uw speenbiggen bemonsteren

TBS of tracheo-bronchiale swab bemonstering is een monsternametechniek voor het opsporen van luchtwegpathogenen bij een levend varken zonder verdoving. De TBS techniek wordt ook wel de diepe keelswab genoemd.

Elanco adviseert het gebruik van de TBS staalnametechniek voor een vroege detectie van een Mycoplasma besmetting. Deze TBS techniek is al inzetbaar bij biggen vanaf 2 weken oud1.

Waarom geniet de diepe keelswab de voorkeur?

De diepe keelswab (TBS) werd vergeleken tegenover de neusswab en longspoelingen bij levende biggen en tegenover de diepe bronchiale swab en longweefselonderzoek bij dode biggen2,3.

TBS monsters hebben de hoogste hoeveelheid genetisch materiaal (DNA) van mycoplasma in het monster en leveren het hoogste percentage mycoplasma positieve dieren op in vergelijking met alle andere bemonsteringstechnieken.

Zowel neusswabs, diepe keelswabs en longspoelingen tonen mycoplasma al vanaf 5 dagen na de start van de infectie aan4. Maar de diepe keelswab is de meest performante techniek zowel qua percentage mycoplasma positieve biggen als op vlak van de verzamelde aantal bacteriën. Speekseltouwtjes geven slechts een

sporadische en zeer beperkte positieve diagnose voor mycoplasma. Serum antistoffen tegenover mycoplasma kunnen pas in een later stadium van de infectie opgespoord worden.

Voor mycoplasma blijft de diepe keelswab dus de gouden standaard!

Interesse? Meld u via uw varkensdierenarts aan voor de diepe keelswab van uw biggen.

Bronnen:

1Vangroenweghe F et al. (2015) Mycoplasma hyopneumoniae infections in pre-weaned and post-weaned pigs in Belgium and The Netherlands: prevalence and associations with climatic conditions. Veterinary Journal 205, 93-97.

2Vangroenweghe F (2018) Early detection of Mycoplasma hyopneumoniae in pigs under field conditions. PhD thesis – Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium.

3Vangroenweghe F et al. (2015). Assessment of litter prevalence of Mycoplasma hyopneumoniae in preweaned piglets utilizing an antemortem tracheobronchial mucus collection technique and real-time polymerase chain reaction assay. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 27, 606-610.

4Pieters et al. (2017) Comparison of sample types and diagnostic methods for in vivo detection of Mycoplasma hyopneumoniae during early stages of infection. Veterinary Microbiology 203: 103-109.


Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2021 Elanco.

EM-BE-21-0086