Master thesis van Wouter Heitkamp laat er geen twijfel over bestaan:
3
de kalfskoeien en ouder hebben vroeger, langer en heftiger last van ketose.

Wouter Heitkamp onderzocht in zijn master thesis diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht naar correlaties tussen de verschillende aspecten van de dynamiek van ketose op melkveebedrijven in de Benelux. Hij gebruikte daarvoor de betahydroxyboterzuur (BHB) metingen in de melk, die de Herd Navigator™ van DeLaval aanlevert.

Via de Herd Navigator wordt een representatief melkmonster van 80 ml van elke individuele koe tijdens het robotmelken onderzocht op BHB, en dit elke dag van 3 tot 20 dagen in de melk en om de 4 dagen van 21 tot 60 dagen in de melk. Aan zijn onderzoek namen 35 standaard melkveebedrijven met gemiddeld 115 melkkoeien uit de Benelux deel. Dit resulteerde in maar liefst 130.247 BHB metingen van 4.030 unieke kalvingen. Een waarde van ≥0,08 mmol BHB per liter melk wordt beschouwd als ketose.

De dynamiek van ketose bij een koe wordt bepaald door de start, de duur en het niveau van de BHB-metingen, aldus Wouter. Zijn onderzoek liet mooi het verband zien tussen deze 3 aspecten van ketose. Dit maakte het mogelijk om na te gaan hoe ernstig de ziekte nu is bij elke koe. Dat is belangrijk, want ketosekoeien hebben meer kans op lebmaagverdraaiingen en baarmoederontsteking. Ze produceren minder melk en geraken moeilijker weer drachtig.

De 3de kalfskoeien en ouder blijken vaker en  langer last te hebben van ketose: de problemen beginnen 3 tot 5 dagen vroeger en houden 5 tot 11 dagen langer aan dan bij 2de kalfs- en 1ste kalfskoeien.

Niet enkel de lengte van de ketose is van belang, maar ook hoe heftig de koeien in ketose gaan.  Dat werd nog nooit eerder onderzocht. Wouter ging dit na door de som van alle BHB metingen tussen dag 3 en 60 te bepalen.  En ook daar deden de 3de kalfskoeien het slechter met een score van 4,63 tegenover 4,14 voor de 2de kalfskoeien en 3,67 voor de 1ste kalfskoeien.

3de kalfskoeien lijden vroeger, langer en heftiger aan ketose.         
Bescherm deze dieren in de droogstand. Raadpleeg uw dierenarts.  

Referentie:

W.G.M. Heitkamp (2022) Correlations between the different aspects of ketosis dynamics in dairy herds in the Benelux by using BHB-measurements in milk from the DeLaval Herd Navigator. Master Thesis W.G.M. Heitkamp_ 4056361_20220511, pp. 24. Correlations between the different aspects of ketosis dynamics in dairy herds in the Benelux by using BHB-measurements in milk from the DeLaval Herd NavigatorTM. (uu.nl)Elanco en het schuine balklogo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2022 Elanco.

EM-BE-22-0188 (BNL)