(de parasieteneieren van coccidiose onder de microscoop tonen de subklinische besmetting aan)


Coccidiose is voor veel varkenshouders geen onbekende ziekte. Toch zijn er bedrijven waar geen preventie gebeurt en er nauwelijks diarree voorkomt. Is er dan subklinische coccidiose aanwezig en moet dit aangepakt worden?

De coccidiose parasiet wordt erkend als een belangrijke ziekteverwekker bij zuigende biggen. Ze krijgen diarree en dat leidt tot een suboptimaal speengewicht. Er is weinig bekend over het voorkomen en het economisch belang van coccidiose bij het subklinische niveau.

Preventie van subklinische coccidiose leidt tot een positief economisch rendement

In een studie op tien ogenschijnlijk normale varkensbedrijven toonde Prof. dr. Dominiek Maes van de Universiteit Gent en collega's een subklinische coccidiose aan in vier bedrijven1. De biggen vertoonden een aanzienlijk slechtere dagelijkse groei. Door een preventieve behandeling verbeterde de dagelijkse gewichtstoename tot spenen significant en ontstond een positief economisch rendement. De dagelijkse groei van de biggen vóór het spenen nam toe van 235 gram per dag naar 260 gram per dag, en leidde dus tot een hoger speengewicht (+11%). Dit bewijst dat besmette biggen die geen diarree vertonen toch een groeivertraging kunnen oplopen. Subklinische in­fecties met de coccidiose parasiet zijn dus economisch belangrijk.

Over het algemeen passen biggen met hogere speengewichten zich makkelijker aan de verandering in huisvesting en voer aan. Dit biedt verdere economische voordelen na het spenen.

Subklinisch: hoe komt u erachter?

Prof. dr. Maes en collega’s adviseren om op bedrijven zonder diarree door coccidiose een ​​deel van de worpen te testen op de aanwezigheid van de coccidiose parasiet. Dat gebeurt door microscopisch onderzoek van samengevoegde mestmonsters. Deze eenvoudige kostenbesparende diagnose zorgt ervoor dat de behandeling niet onnodig wordt toegepast op bedrijven die dit niet nodig hebben. De prevalentie van subklinische coccidiose in de Belgische studie was 40%, maar dit kan variëren van regio tot regio.

Verbeterd bewustzijn van het belang van subklinische coccidiose

Sommige biggen vertonen geen zichtbare symptomen van coccidiose. Dergelijke biggen kunnen wel een slech­tere groei vertonen. De intensiteit van de letsels en symptomen blijkt af te hangen van de besmettingsdosis en de leeftijd van de biggen.

Een verbeterd bewustzijn van subklinische coccidiose en de voordelen van de effectieve bestrijding ervan zijn gerechtvaardigd. Het fundamentele deel van coccidiosecontrole is het handhaven van goede hygiënestandaarden in het kraamhok met een effectieve reiniging en desinfectie tussen de worpen.

Wilt u weten of subklinische coccidiose op uw bedrijf schade veroorzaakt? Bespreek het met uw varkensdierenarts.

Bronnen

1 Maes, D., Vyt, P., Rabaeys, P., Gevaert, D., 2007. Effects of toltrazuril on the growth of piglets in herds without clinical isosporosis. The Veterinary Journal 173, 199–201.

2 Thomson, J. 2007. Controlling coccidiosis in piglets: The importance of the subclinical infection. The Veterinary Journal 173, 20.


Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2021 Elanco.

EM-BE-21-0039 (BNL)